Kecárna Playlisty

Where The River Ends - text, překlad

playlist Playlist
Come
With me
Pojď
Se mnou
I will let you see with my words
I will let you burn & observe
Ukážu ti svá slova
Dovolím ti pálit a konat
But where I go
You can only follow
Však kam jdu
Můžeš jen následovat
So close your eyes
Open your mind
Tak zavři oči
Otevři si mysl
...and see ... a uvidíš
Somewhere
Out in the dark
Někde
Mimo temnotu
A car pulls up
& parks
Auta zastavují
A parkují
& the passenger
Shifts nervously in her seat
& butterflies
Flutter in her belly
A cestující
Nervózně šoupe sebou po sedadle
A motýlci
Létají v jejím břiše
& the driver
Shuts off the engine
& moves a little close
A řidič
Vypíná motor
A trochu se přibližuje
She giggles a little
As he unbuttons her blouse
Trochu se zahihňá
A rozepíná jí blůzku
She pushes him away
& he whispers,
"aw baby, don't be that way.
I took you out, I treated you right.
Now, don't put up a fight.
Come on.
I only want to put the tip in.
Don't fight, don't fight. come on.
This is all your fault you know.
Just relax, let me do what I gotta do
& I'll let you go.
Odstrkuje jej pryč
A on šeptá
"Ach, baby, nebuď taková
Vezmu tě ven, budu na tebe hodný.
No tak, nebraň se.
No tak.
Jen chci zasunout.
Nebraň se, nebraň se, no tak.
Je to všechno tvoje vina, víš to.
Jenom klídek, dej mi co chci
A já tě nechám jít.
Don't you love me ?
Don't you love me ?
Copak mě nemiluješ?
Copak mě nemiluješ?
DON'T YOU LOVE ME ? COPAK MĚ NEMILUJEŠ?
Breathe in deep
A sea of desperate dreams
I have no mouth
& I must scream
Hluboký nádech
Oceán zoufalých snů
Nemám ústa
A musím křičet
Brethe in deep
A sea of desperate dreams
I have no mouth...
Hluboký nádech
Oceán zoufalých snů
Nemám ústa...
And somewhere
In a normal neighborhood
In a normal house
A někde
V normálním sousedství
V normálním domě
A normal family
Is falling part
Normální rodina
Se rozpadá
And down the hall
The little ones hide
A v hale
Malá se ukrývá
Frozen as fossils
As their mother cries
Zmražená jako fosílie
Když její maminka pláče
Listening
Now that the others have gone silent
Naslouchá
Nyní, když všichni ztichli
The walls blister
As sister rises in defiance
Stěny pukají
Když sestra začíná vzdorovat
Here
In the depths of the labyrinth
She will make her mark
Zde
V hlubině labyrintu
Načmárá svou značku
She travels the cavern
Searching for the Minotaur
Cestuje jeskyní
Hledá Minotaura
& she finds him
Asleep in the heat
Of his triumphs
A nachází jej
Spícího v horku
Svého triumfu
A sparkle of flame
Flickers in hey eye
Třpyt plamene
Odráží se v jejích očích
She nudges him softly
And says, "Daddy, wanna give me a try ?"
Jemně do něj šťouchá
A říká, "Tatínku, dáš mi šanci?"
And he rumbles a roar,
"You must lick honey from a thorn
If you are to survive this night"
A on prská a řve
"Musíš olíznout med z trnu
Abys přežila tuhle noc"
And she says, "no, I'd rather pick a fight." A ona řekne, "Ne, raději budu bojovat"
And he reaches out and she's on the attack
And he's face down and she straddles his back
A on postaví se a zaútočí na ni
Padne hlavou dolů a ona jej překročí
Ans has the moonlight fades from his eyes
She sighs,
"come on, what's the matter ?"
A když měsíční světlo zmizí mu z očí
Vzdychne
"No tak, co se děje?"
Don't you love me ?
Don't you love me ?
Copak mě nemiluješ?
Copak mě nemiluješ?
DON'T YOU LOVE ME ? COPAK MĚ NEMILUJEŠ?
Breathe in deep
A sea of desperate dreams
I have no mouth
& I must scream
Hluboký nádech
Oceán zoufalých snů
Nemám ústa
A musím křičet
Breathe in deep
A sea of desperate dreams
I have no mouth AND I MUST SCREAM !
Hluboký nádech
Oceán zoufalých snů
Nemám ústa A MUSÍM KŘIČET!
Whate we are
You too will become
Čím jsme
Tím staneš se i ty
Liberated children
Of a bloody-hungry god
Osvobozeným dítětem
Od po krvi prahnoucím bohu
Sedition ! Vzpoura!
They used to HANG women like me,
Strange fruit of the poplar tree !
Dříve věšeli ženy jako jsem já
Podivné ovoce na oblíbeném stromě!
They used to OWN women like me,
Necessary accessories !
Vlastnili ženy jako jsem já
Jako nezbytný doplněk!
They use to BURN women like me,
To quell the fires of liberty
Pálili ženy jako já
Aby přemohly ohně svobody
In the blessed fertile orescent,
THEY STILL STONE WOMEN LIKE ME !
Při požehnání hojných útvarů
STÁLE KAMENUJÍ ŽENY JAKO JSEM JÁ!
And one day you will say
Just look at her now !
A jednou řekneš
Podívejte se na ni!
...and as everything fades to black
...and as the jackals laugh in the aftermath
... a když všechno zčerná
... a když šakal smát bude se při žni
I'm not yours anymore Již nikdy nebudu tvá

Text přidala Twinkee

Video přidala MissH

Překlad přidala MissH


Smash The Control Machine

Otep texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.