Kecárna Playlisty

Ur A Wmn Now - text, překlad

playlist Playlist
Stars litter the sky
The moon is shining high
Hvězdy třpytí se na obloze
Měsíc svítí vysoko
This soft, September night
Two lovers creep out of sight
Tahle jemná, záříjová noc
Dva milenci plíží se z dohledu
A maiden dressed in white
With copper hair
Panna oděna v bílé
S měděnými vlasy
Restless for adventure
She don't care
Dychtící po dobrodružství
Nestará se
That the wolf is in disguise
She's been ensnared
Vlk je zhnusený
Byla lapena
He got the devil in his eyes
& stylish flair
Má v očích ďábla
A vkusný cit
He shoves her to the ground
Her soul begins to drown
Strká ji k zemi
Její duše začíná se topit
A sky full of eyes where the stars should be
A sky full of eyes watching silently
Obloha plná očí, kde hvězdy by měly být
Obloha plná očí sledujících tiše
You're a woman now
You've become a women now
Nyní jsi žena
Nyní stala ses ženou
The weight of the cradle has broken the bough
You've become a woman now
Tíha kolébky prolomila větev
Nyní stala ses ženou
Mama woke me up at dawn
She helped me get my best dress on
Maminka probudila mě za úsvitu
Pomohla mi obléci si nejhezčí šaty
She braided flowers in my hair
So sweet was the summer air
Do vlasů zapletla mi květiny
Tak sladký byl letní vzduch
I'm to meet my groom down by the sea
A perfect stranger to correct me
Jdu setkat se se svým ženichem u moře
Perfektním cizincem, jež mě napraví
The judges arrive in pairs of 3
Don't be scared, just relax & breathe
Soudce přijíždí ve třech párech
Neboj se, jen v klidu a dýchej
Good girls hold real still
Surrender your free will
Hodné holky všechno vydrží
Podlehni své svobodné vůli
They cracked the crown
To pluck the pearl
Zlomili korunu
Aby vytrhli perlu
Here, on the jagged edge
Of the world
Zde, na ostré hraně
Světa
You're a woman now
You've become a woman now
Nyní jsi žena
Nyní stala ses ženou
The weight of the cradle has broken the bough
You've become a woman now
Tíha kolébky prolomila větev
Nyní stala ses ženou
Standing on the welfare line
My daughter clinging to my side
Stojím za zdárné straně
Má dcera houpe se mi po boku
I see the faith in her eyes
I whisper, baby we will be fine
Vidím osud v jejích očích
Šeptám, drahoušku, budeme v pořádku
I'll get a good job
& we'll find a new place
Najdu práci
A najdeme nový domov
I'll work real hard
& we'll make our escape
Budu pracovat velmi tvrdě
A utečeme
I promise you I will get us through
Together we will bloom
Slibuji, že se odtud dostaneme
Spolu vykveteme
You're a woman now
You've become a woman now
Nyní jsi žena
Nyní stala ses ženou
The weight of the cradle has broken the bough
You've become a woman now
Tíha kolébky prolomila větev
Nyní stala ses ženou
You're a woman now
You're a woman now
You're a woman now
Nyní jsi žena
Nyní jsi žena
Nyní jsi žena

Text přidala Twinkee

Video přidala Milu21

Překlad přidala MissH


Smash The Control Machine

Otep texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.