Kecárna Playlisty

Unveiled - text, překlad

playlist Playlist
Isis, ishtar,
Hecate, kali
Isis, ishtar,
Hecate, kali
Isis, ishtar,
Hecate, kali
Isis, ishtar,
Hecate, kali
Come to me... Přijďte...
I'm sharpening my halo
Into forest horns
Brousím svou svatozář
Do lesních rohů
I've sanctifying pages
In the protocols of war
Posvětila jsem stránky
V protokolech války
I've abolished your mythology
& vaniquished all your gods
Zrušila vaši mytologii
A smazala všechny vaše bohy
I've liberated your women
& cradicated your laws
Osvobodila jsem vaše ženy
A zrušila vaše zákony
I put books in the temple
To annihilate the lie
Knihy dala jsem do chrámů
Abych smazala lži
I broke the bones of Kronos
To restore what was mine
Zlámala jsem kosti Kronosům
Abych si vrátila co je mé
Made of flame
Made of mud
I'm the many
I'm the one
Stvořena z plamene
Stvořena z bláta
Jsem spoustou
Jsem jedinou
All the children sing along
Thank god for the atom bomb
Všechny děti zpívají
Díky bohu za atomovou bombu
...thank god for the atom bomb ... díky bohu za atomovou bombu
Isis, ishtar,
Hecate, kali
Isis, ishtar,
Hecate, kali
I've got a splinter in my finger
From carrying the cross
Na prstu mám třísku
Jak nosím kříž
I sleep on sheets of sulphur
& dream of all we've lost
Spím na sirnatém listí
A sním o všem, co jsme ztratili
I travel iron oceans
Singing sinful songs
Cestuji po železných oceánech
Zpívám hříšné písně
To hypnotise & defy
Sex-starved lonely gods
Abych zhypnotizovala a vzepřela se
Po sexu toužícím osamělým bohům
I'm the woman clothed with the sun
The moon beneath my feet
Jsem ženou oděnou ve slunci
Měsícem pod mýma nohama
I'm the silver spear of athena
The tongue of kali
Jsem stříbrným kopím Atény
Jazykem Kali
Made of flame
Made of mud
I'm the many
I'm the one
Stvořena z plamene
Stvořena z bláta
Jsem spoustou
Jsem jedinou
All the children sing along
Thank god for the atom bomb
Všechny děti zpívají
Díky bohu za atomovou bombu
...thank god for the atom bomb ... díky bohu za atomovou bombu
Demon
Daughter
Monster
Whore
Démon
Dcera
Monstrum
Děvka
Obey
Good little slave
Uctívej
Dobrého malého otroka
Better behave & watch the words you say
Ownership laws apply
You can break my bones with jagged stones
But I will never comply
Raději zachovej a sleduj slova, jež říkáš
Schval majetnické právo
Můžeš mi zlámat kosti ostrým kamením
Ale já se nikdy nepodrobím
Impotent breeder
Flaccid leader
Impotentní chovatel
Chabý vůdce
Earth & snakes
Fires & quakes
Země a hadi
Oheň a otřesy
What once was lost
Will be replaced
Co jednou bylo ztraceno
Bude nahrazeno
All that was
All that is
All that will ever be
Vše co bylo
Vše co je
Vše co kdy bude
Shed the veil
Shed the veil
Unveiled
Odhal závoj
Odhal závoj
Odhalený

Text přidala Twinkee

Video přidal MainTR

Překlad přidala MissH


Smash The Control Machine

Otep texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.