Kecárna Playlisty

Oh, So Surreal - text, překlad

playlist Playlist
I wish I didn't know
What I know
Přála bych si nevědět
Co jsem udělala
I wish I could pretend
Like they do
Přála bych si umět předstírat
Jako oni
If I could
I would
Kdybych mohla
Udělala bych to
Smile &
Forget
Usmíval se
A zapomněla
& there's a child
Out on the battlefield
A stojí tu dítě
Vedle bojiště
A pistol in each hand
He trades a kill for a meal
Pistole v každé ruce
Obchoduje s vraždou na objednávku
& it's oh, so surreal
& it's oh, so surreal
A je to ach, tak sureální
A je to ach, tak sureální
& there's a man
Standing on top of a hill
A stojí tu muž
Na vrcholu kopce
Screaming freedom for some
But all others must kneel
Křičící na někoho o svobodě
Však všichni ostatní musí klečet
& it's oh, so surreal
& it's oh, so surreal
A je to ach, tak sureální
A je to ach, tak sureální
Apathy is so hip
Everyone's doing it
Apatie je tak smutná
Každý jí činí
In your sterile life
In your sterile life
V tvém obyčejném životě
V tvém obyčejném životě
A little girl's lost
On the streets of L.A.
Malé děvčátko ztratilo se
Na ulicích v LA
She complains about the sharks
But plays the part of the prey
Stěžuje si na žraloky
Však hraje si na oběť
& it's oh, so surreal
& it's oh, so surreal
A je to ach, tak sureální
A je to ach, tak sureální
& children
Will go to sleep hungry tonight
A děti
Půjdou dnes v noci spát hladové
While our dumpsters overflow
With our careless delights
Zatímco naše skládky se zaplní
S našimi lehkomyslnými požitky
& it's oh, so surreal
& it's oh, so surreal
A je to ach, tak sureální
A je to ach, tak sureální
Apathy is so hip
Everyone's doing it
Apatie je tak smutná
Každý jí činí
In your sterile life
In your sterile life
V tvém obyčejném životě
V tvém obyčejném životě
Apathy is so hip
Everyone's doing it
Apatie je tak smutná
Každý jí činí
In your sterile life
In your sterile life
V tvém obyčejném životě
V tvém obyčejném životě
(Antiseptic ways) (Cesta desinfekce)
I don't care
But I lie
Never feel
Never try
Empty people
Empty steeple
Je mi to fuk
Však lžu
Nikdy jsem necítila
Nkdy jsem se nepokusila
Prázdní lidé
Prázdná věž
If all the oppotunists
& leaders of men
Were forced to fight
In the wars they begin
Když všichni oportunisté
A vůdci lidí
Budou nuceni bojovat
Ve válkách, jež započali
If we could starve the rich
& hurt the cruel
Kdybych vyhladověli bohatí
A ublížilo bylo krutým
If we could take revenge
& leave it all in ruins
Kdybychom se odplatili
A vše zanechali v troskách
What would you do ?
What would you do ?
Co byste udělali?
Co byste udělali?
What would you do
If we did it to YOU ?
Co byste udělali
Kdybychom to my udělali VÁM?
Apathy is so hip Apatie je tak smutná
Now, there's silence
Now like the lips of the dead
Nyní je tu ticho
Nyní jako rty mrtvých
Now, there's silence
Turning inside my head
Nyní je tu ticho
Točí se v mé hlavě
Smile & forget
Pretend like they do
Smile & forget
Pretend like they do
Usmívat se a zapomenout
Předstírat tak jako oni
Usmívat se a zapomenout
Předstírat tak jako oni
Apathy is so
Everybody's doing it
Apathy is so
Everybody's doing it
Apatie je tak
Každý ji využívá
Apatie je tak
Každý ji využívá
(& children
Will go to sleep hungry tonight)
(A děti
Půjdou dnes v noci spát hladové)

Text přidala Twinkee

Video přidala Twinkee

Překlad přidala MissH


Smash The Control Machine

Otep texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.