Kecárna Playlisty

Numb And Dumb - text, překlad

playlist Playlist
I'm tired of being tired
Sick of being sick
Jsem unavená unavením
Je mi zle z toho, že je mi zle
I'm tired of being tired
Sick of being sick
Jsem unavená unavením
Je mi zle z toho, že je mi zle
Erase and escape
The meathooks of reality
Vymazat a uniknout
Hákům na maso reality
Erase and escape
The meathooks of reality
Vymazat a uniknout
Hákům na maso reality
Lock the door
Load your guns
And pray for nothing!
Zamkni dveře
Zabij své zbraně
A modli se za nic!
(I don't care, I don't care
I don't care, I don't care)
(Nezajímá mě to, nezajímá mě to
Nezajímá mě to, nezajímá mě to)
And daddy's shooting smack
And mama's smoking crack
And teacher is a sex addict
And preacher has a porn habit
And sister's such a whore
And my life is a bore
A táta si píchá herák
A máchá kouří crack
A učitel je závislej na sexu
A kazatel má návyk na porno
A sestra je tak trošku děvka
A můj život je nuda
Take your vitamins
Whiten your teeth
Comb your hair
Know when to speak
Vezmi si své vitamíny
Naběl si zuby
Učeš si vlasy
Věz, když mluvíš
They say Jesus was a masochist
But maybe they said, pacifist...
Říkají, že Ježíš byl masochista
Ale možná jak řekli, pacifista...
Sweet goddess of narcotics
On my knees I pray
Just give me one more dose
And make it all go away
Sladká bohyně narkotik
Na kolenou se modlím
Jen mi dej ještě jednu dávku
A donuť všechno odejít
Make me completely numb and dumb Udělej mě úplně otupělou a němou
(Watch your tone, obey the law,
Know when to bend, believe in god)
(Sleduj svůj tón, dodržuj zákon
Věz, když se ohýbáš, věř v boha)
I took his wife into my mouth
Like a slice of wedding cake
I went back for extra helpings
And then I clean my plate
Vzala jsem si do huby jeho ženu
Jako kousek svatebního dortu
Vrátila jsem se pro extra porci
A pak jsem vyčistila tác
Still covered in her yolk
The wet drug of my addiction
I'm nature's little criminal
A selfish crucifixion
Stále zakrytá jejím žloutkem
Vlhká droga mé závislosti
Jsem přírodní malý kriminálník
Sobecké ukřižování
Of sweet scarecrow in the sky
You have all the answers
But we will never die
Sladkého strašáka na nebi
Máš všechny odpovědi
Ale nikdy nezemřeme
Sweet goddess of narcotics
On my knees I pray
Just give me one more dose
And make it all go away
Sladká bohyně narkotik
Na kolenou se modlím
Jen mi dej ještě jednu dávku
A donuť všechno odejít
Make me completely
Numb and dumb
Udělej mě úplně
Otupělou a němou
I ran out the front door
The devil's at the backdoor
Whispering to the sea
Vyběhla jsem předními dveřmi
Ďábel je u zadních vrátek
Šeptající moři
And above
A black feathered sun
Drunk on teenage meat
A nahoře
Slunce černě opeřené
Opilé dospívajícím masem
I don't care,
I don't care
I don't care,
I don't care
Nezajímám se
Nezajímám se
Nezajímám se
Nezajímám se
Make me completely numb and dumb Udělej mě úplně otupělou a němou

Text přidala Twinkee

Text opravil DevilDan

Video přidala MissH

Překlad přidal DevilDan


Smash The Control Machine

Otep texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.