Kecárna Playlisty
playlist Playlist
In that final look
Does the deer forgive the wolf ?
Při definitivním rozhodnutí
Odpustí jelen vlkovi?
You've stolen my fascination
You've amothered my holy addiction
Ukradls' mi mé okouzlení
Vzals' mi mou svatou závislost
And now I'm soaked in you
Like fat white worms or sad haikus
A nyní jsem tebou promočena
Jako tlustí bílí červi či smutný haikus
I woke up
& the worldwas on the fire
Probudila jsem se
A svět byl v plamenech
I woke up
& the swine had conspired
Probudila jsem se
A svině se spikly
To erase all the faith
That I have in the human race
Aby smazaly všechen osud
Co měla lidská rasa
I woke up
& the world was on fire
Probudila jsem se
A svět byl v plamenech
It's all in your head
It's all in your head
They said I need to flee
Je to vše v tvé hlavě
Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít
Are they shepherds ?
Or are they sheep ?
Are we the butchers ?
Or are we meat ?
Jsou snad pastýřmi?
Nebo jsou ovcemi?
Jsme řezníky?
Nebo masem?
In this nest of lies
Living a life under siege
We sink in the stink
& I need my disease
V tomhle hnízdě lží
Žiješ život v obléhání
Potápíme se v zápachu
A potřebuji svou nákazu
It's all in your head
They said I need to flee
This neverending ordinary monarchy
Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít
Ta nekonečná obyčejná monarchie
Beneath the toxic water
Where my secrets come to meet
In catacombs of shadow
& wet skies of mystery
Pod toxickou vodou
Kde mé tajemství se setkávají
V katakombách stínů
A mokrých oblohách záhady
I found a soggy savior
A painted lady made of eyes
She sings to me, my deceit
"your life is a lie"
Nacházím promočeného spasitele
Malovanou dámu z pohledů stvořenou
Zpívá mi, mou lest
"Tvůj život je lží"
I woke up
& the world was on fire
Probudila jsem se
A svět byl v plamenech
I woke up
& the swine had conspired
Probudila jsem se
A svině se spikly
To erase all the faith
That I have in the human race
Aby smazaly všechen osud
Co měla lidská rasa
I woke up
& the world
Was
On
Fire
Probudila jsem se
A svět
Byl
V
Plamenech
It's all in your head
It's all in your head
They said I need to flee
Je to vše v tvé hlavě
Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít
Are they shepherds ?
Or are they sheep ?
Are we the butchers ?
Or are we meat ?
Jsou snad pastýřmi?
Nebo jsou ovcemi?
Jsme řezníky?
Nebo masem?
In this nest of lies
Living a life under siege
We sink in the stink
& I need my disease
V tomhle hnízdě lží
Žiješ život v obléhání
Potápíme se v zápachu
A potřebuji svou nákazu
It's all in your head
They said I need to flee
This neverending ordinary monarchy
Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít
Ta nekonečná obyčejná monarchie
If we stand too still,
They're gonna eat us alive !
Když stále budeme stát
Sežerou nás zaživa!
Watch your tongue,
Teach them young...
Sledují tvůj jazky
Učíš je mládí...
Medicate the mutiny.
Better living through chemistry
Self destruction's patriotic.
Money fixes everything.
Vyléčit vzpouru
Raději žít na lécích
Sebe destrukce je vlastenectvím
Peníze vše spravují
Wach your tongue,
Teach them young...
Sledují tvůj jazky
Učíš je mládí...
We're taught
To love & hate
To fight & obey...
Naučili jsme se
Milovat a nenávidět
Bojovat a uctívat...
I've lost my mind,
But I've found my way
Ztratila jsem svou mysl
Však našla jsem svou cestu
(in this nest of lies
Every wall has eyes)
(V tomhle hnízdě lží
Každá zeď má oči)
It's all in your head
It's all in your head
They said I need to flee
Je to vše v tvé hlavě
Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít
Are they shepherds ?
Or are they sheep ?
Are we the butchers ?
Or are we meat ?
Jsou snad pastýřmi?
Nebo jsou ovcemi?
Jsme řezníky?
Nebo masem?
In this nest of lies
Living a life under siege
We sink in the stink
& I need my disease
V tomhle hnízdě lží
Žiješ život v obléhání
Potápíme se v zápachu
A potřebuji svou nákazu
It's all in your head
They said I need to flee
This neverending ordinary monarchy
Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít
Ta nekonečná obyčejná monarchie

Text přidala Twinkee

Video přidala MissH

Překlad přidala MissH


Smash The Control Machine

Otep texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.