Playlisty Akce
Reklama

Perry Mason - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

On his way to dinner
When it took him by surprise
And with one pull of the trigger
He would vanish overnight
Dancing by the roadside
Holding on for dear life
Then a gun from out of nowhere
Made a widow of his wife
Na jeho cestě k večeři
Když se ho zaskočila
A s jedním tahem spouště
On by zmizel přes noc
Tančení u silnice
Trvajíc pro drahý život
Pak zbraň z odnikud
Udělal vdovu z jeho manželky
I don't mind
Single file down the runway
Feelin' fine
And I'll see you my friend
Over and over again
Nevadí mi
Jeden soubor dole přistávací dráha
Pocit spokojenosti
A já uvidím tebe můj příteli
Znovu a znovu
Who can we get on the case?
We need perry mason
Someone to put you in case
Calling perry mason again, again
Na koho se můžeme dostat na případ?
Potřebujeme Perry Mason
Někdo, aby tě dal do cely
Volej Perryho Masona znovu, znovu
Riding painted horses
Oh the kids they love it so
You can see it on their faces
How they love the wind to blow
Minding my own business
Like my mama always said
But if I don't try to help 'em
They could wind up on the front page
Jezdecké malované koně
Ó děti ty je tak milují
Můžete to vidět na jejich tvářích
Jak oni milují vítr foukat
Hledím si svého
Stejně jako moje máma vždycky říkala
Ale když nemám se snažit jim pomoct
Mohly by vítr na titulní stránku
I don't mind
Draw the line, then draw me an arrow
Feelin' fine
And I'll see you my friend
Over and over again
Nevadí mi
Nakreslit čáru, pak mi nakresli šipku
Pocit spokojenosti
A já uvidím tebe můj příteli
Znovu a znovu
Who can we get on the case?
We need perry mason
Someone to put you in case
Calling perry mason again, again
Na koho se můžeme dostat na případ?
Potřebujeme Perry Mason
Někdo, aby tě dal cely
Volej Perryho Masona znovu, znovu
Wake me when it's over
Tell me it's all right
Just keep on talking baby
I've been doing this all night
How much did you give me
Tell me it'll be all right
Probuď mě, když je po všem
Řekni mi, že to je v pořádku
Stačí na dítě mluvit
Dělám to celou noc
Kolik jste mi dali
Řekni mi, že to bude v pořádku
Who can we get on the case?
We need perry mason
Someone to put you in case
Calling perry mason again
Again again again again
Na koho se můžeme dostat na případ?
Potřebujeme Perry Mason
Někdo, aby tě dal do cely
Volání Perryho Masona znovu
Znovu znovu znovu znovu

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Video přidal IlMagnifico

Překlad přidal Ewe

Překlad opravil Ewe

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Memoirs of Madman

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.