Playlisty Akce
Reklama

Paranoid - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Finished with my woman
'cause she couldn't help me with my mind
People think I'm insane
Because I am frowning all the time
Skončil jsem se svou ženou,
protože mi nemohla pomoci s mou duší
Lidé si myslí že jsem pomatený,
protože se stále mračím.
All day long I think of things
But nothing seems to satisfy
Think I'll lose my mind
If I don't find something to pacify
Celý den o něčem přemýšlím,
ale nic mně neuspokojuje.
Myslím že přijdu o rozum
pokud nenajdu něco na utišení.
Can you help me, occupy my brain?
Oh yeah!
Můžeš mi pomoci zabrat můj mozek?
Oh yeah!
I need someone to show me
The things in life that I can't find
I can't see the things that make true
Happiness, I must be blind
Potřebuji někoho aby mi ukázal
ty věci v životě, které nemůžu najít
Nevidím ty věci, které dělají pravé
Štěstí, musím být slepý.
Make a joke and I will sigh
And you will laugh and I will cry
Happiness I cannot feel
And love to me is so unreal
Zavtipkuj a já si povzdechnu
A ty se budeš smát a já budu plakat
Štěstí, které necítím
A láska je pro mě zdánlivá
And so as you hear these words
Telling you now of my state
I tell you to enjoy life
I wish I could but it's too late
A až uslyšíš tato slova
která ti teď sdělují můj stav
Řeknu ti aby sis užil život
Přeji si abych mohl, ale je moc pozdě.

Text přidal Gaddy

Videa přidali nikdo13, IlMagnifico

Překlad přidala draki

Překlad opravila Slivia

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Memoirs of Madman

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.