Playlisty Akce
Reklama

No More Tears - text, překlad

playlist Playlist
The light in the window is a crack in the sky
A stairway to darkness in the blink of an eye
A levee of tears to learn she'll never be coming back
The man in the dark will bring another attack
Světlo v okně je prasklina v nebi
schody do temnoty v mrknutí oka
vykřičená čtvrť slz, abych si uvědomil, že ona se nikdy nebude vracet zpátky
muž ve tmě přinese další znásilnění
Your momma told you that you're not supposed to talk to strangers
Look in the mirror and tell me do you think your life's in danger yeah
máma ti říkala, že bys neměla mluvit s cizími lidmi
koukni se do zrcadla a řekni mi - myslíš, že je tvůj život v nebezpečí?
No more tears, no more tears, no more tears, no more tears Už žádné slzy, už žádné slzy, už žádné slzy, už žádné další slzy
Another day passes as the night closes in
The red light goes on to say it's time to begin
Další den míjí, když nastává noc
červené světlo je zapnuté - oznamuje, že je čas začít
I see the man around the corner waiting, can he see me?
I close my eyes and wait to hear the sound of someone screaming here
vidím muže čekajícího za rohem, může vidět on mě?
zavírám oči a čekám, abych slyšel ten zvuk, jak tady někdo křičí
No more tears, no more tears, no more tears, no more tears Už žádné slzy, už žádné slzy, už žádné slzy, už žádné další slzy
It's just a sign of the times
Going forward in reverse
Still
He who laughs last
Is just a hand in the bush
Je to jen znamení doby
která jde kupředu pozpátku
pořád
ten, kdo se směje naposled
je jen ruka v houští
So now that it's over can we just say goodbye? (I'd like, I'd like)
I'd like to move on and make the most of the night
Maybe a kiss before I leave you this way
Your lips are so cold I don't know what else to say
Takže teď je po všem. Můzeme si prostě říct sbohem? (Já bych rád, já bych rád)
rád bych se pohnul dál a proflámoval většinu noci
možná polibek, než tě takhle opustím
tvé rty jsou tak studené, nevím, co dalšího říct
I never wanted it to end this way my love my darling
Believe me when I say to you in love I think I'm falling here
Nikdy jsem to nechtěl, aby takhle skončila moje láska, můj drahoušku
věř mi, když ti říkam, že zamiloval jsem se, myslím, tady
No more tears, no more tears, no more tears, no more tears Už žádné slzy, už žádné slzy, už žádné slzy, už žádné další slzy
Is just a hand in the bush, in the in the bush, in the in the bush ......... Je to jen ruka v houští, v v houští, v v houští .........

Text přidala Raduwa

Videa přidali DevilDan, Onua

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Memoirs of Madman

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.