Playlisty Akce
Reklama

We Are Pirates - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Three trials before you leave the shore:
Mastering the sword,
Learn the art of thievery
And find treasures galore
Tři zkoušky, než opustíš břeh:
ovládnutí meče
naučení umění zlodějství
a nalezení spousty pokladů
Get a ship and a crew of three
And search the foreign lands
And when the wind of hell embraces thee
You'll gain the idol of many hands
Sežeň loď a tři muže do posádky
a hledej neznámé země
A když tě obejme pekelný vítr
získáš modlu mnoha rukou
A black sky above, our kingdom beneath
Die in the waves or live on your knees
Černé nebe nad námi, naše království před námi
Zemři ve vlnách nebo žij na kolenou
Come, raise the flag of the fallen
We reign the storm and the seas
And live our lives on the brink of death
WE'RE PIRATES! And we are free
Pojď, pozvedni vlajku nad těmi, kdo padli
Vládneme bouři a mořím
Žijeme své životy na pokraji smrti
JSME PIRÁTI! A jsme volní
Prove your courage
And touch the gruesome winged devil
Trust the navigator's head
For all the rum and grog don't forget to revel
For tomorrow you could be dead
Dokaž svou odvahu
A dotkni se příšerného okřídleného ďábla,
Věř kormidelníkovým rukám
Protože při pitce se nezapomnělo na rum ani grog
Protože zítra můžeš být mrtvý
And beware of falling in love at all
Or your heart will beat inside a chest
'guess you figured it out - what I recall 's
Another story from another quest
A střež se toho, aby ses zamiloval
nebo ti srdce v hrudi bude bít
Hádám, že jsi na to už přišel - to, na co vzpomínám
je jiný příběh z jiného pátrání
A black sky above, our kingdom beneath
Die in the waves or live on your knees
Černé nebe nad námi, naše království před námi
Zemři ve vlnách nebo žij na kolenou
Come, raise the flag of the fallen
We reign the storm and the seas
And live our lives on the brink of death
WE'RE PIRATES! And we are free
Pojď, pozvedni vlajku nad těmi, kdo padli
Vládneme bouři a mořím
Žijeme své životy na pokraji smrti
JSME PIRÁTI! A jsme volní
Come, raise the flag of the fallen
We reign the storm and the seas
And live our lives on the brink of death
WE'RE PIRATES! And we are free
Pojď, pozvedni vlajku nad těmi, kdo padli
Vládneme bouři a mořím
Žijeme své životy na pokraji smrti
JSME PIRÁTI! A jsme volní

Text přidal Shinrag

Text opravil DevilDan

Video přidal Shinrag

Překlad přidala RyxiraAmyGin

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Easton Hope

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.