Playlisty Akce
Reklama

To New Shores Of Sadness - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

From our backyard we heard them shout
And ran like kids to the sea
crying faces were all around
I knew before I could see
Z našeho dvorku jsme je slyšeli křičet
A běželi jsme jako děti k moři
Plačící tváře byly všude kolem
Věděl jsem to ještě než jsem mohl vidět
JOIN US WE'RE LOOSENING THE ROPES AND
SAIL TO NEW SHORES OF SADNESS
PŘIDEJ SE K NÁM, POVOLUJEME LANA A
PLUJEME K NOVÝM BŘEHŮM SMUTKU
In the silence of the night
we knew that they'd never come back
to the place where we still feel home
A story so silent and sad
V tichu noci
Jsme věděli, že se nikdy nevrátí
Na místo, kde se stále cítíme doma
Příběh tak tichý a smutný
Sometimes there is a voice in the wind
Listen and you will hear them sing
Někdy je slyšet hlas ve větru
Poslouchej a uslyšíš je zpívat
JOIN US WE'RE LOOSENING THE ROPES AND
SAIL TO NEW SHORES OF SADNESS
PŘIDEJ SE K NÁM, POVOLUJEME LANA A
PLUJEME K NOVÝM BŘEHŮM SMUTKU
We'll break the waves and blind the eye of the storm
The sea will be our grave cause the price may be our life
Prolomíme vlny a slepé oko bouře
Moře bude naším hrobem, protože cenou může být náš život
Sometimes there is a voice in the wind
Listen and you will hear them sing
Někdy je slyšet hlas ve větru
Poslouchej a uslyšíš je zpívat
JOIN US WE'RE LOOSENING THE ROPES AND
SAIL TO NEW SHORES OF SADNESS
PŘIDEJ SE K NÁM, POVOLUJEME LANA A
PLUJEME K NOVÝM BŘEHŮM SMUTKU
We'll break the waves and blind the eye of the storm
The sea will be our grave cause the price may be our life
Prolomíme vlny a slepé oko bouře
Moře bude naším hrobem, protože cenou může být náš život

Text přidal Shinrag

Video přidal Sighurd

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Vale

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.