Playlisty Akce
Reklama

The Things We Believe In - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

It was our own fault that we couldn't stand our ground
The eternal winter is near
A million lives just wiped away without a sound
Leaving a dead world in fear
Byla to naše vlastní chyba, že jsme nedokázali obstát
Věčná zima je blízko
Milion životů vytřít beze zvuku
Zanechat mrtvý svět ve strachu
No need to run, we're just waiting for someone
No eyes to see what we have become
Nepotřebujeme běžet, jen na někoho čekáme
Žádné oči, které by viděly, čím jsme se stali
We should die for the things we believe in
But live our lives in the dark, self-deceiving
In the snow, all the world that we knew is ice
And so we are: cold, dead and gone
Shine a light till the dark sky is burning
Wolves are howling and fortune is turning
But our hearts and the words that we say are ice
And so we are: cold, dead and gone
Měli bychom zemřít za věci, ve které věříme
Ale žít své životy ve tmě, v sebeklamu
Ve sněhu, celý ten svět, který jsme znali, je led
Takže jsme chladní, mrtví a vyčerpaní
Posviťte si do tmy dokud temné nebe hoří
Vlci vyjí a štěstí se obrací
Ale naše srdce a slova, co říkáme, jsou led
Takže jsme chladní, mrtví a vyčerpaní
Betrayed by greed and pride we stumbled through the dark
Confusing blind men with kings
How can we ignite the flame
While missing the true spark
Or have we reached the end of things?
Zrazeni chamtivostí a pýchou jsme klopýtli ve tmě
Matoucí slepí muži s králi
Jak můžeme zapálit plamen
Když postrádáme tu správnou jiskru
Nebo máme dosáhnout konce věcí?
No need to run, we're just waiting for someone
No eyes to see what we have become
Nepotřebujeme běžet, jen na někoho čekáme
Žádné oči, které by viděly, čím jsme se stali
We should die for the things we believe in
But live our lives in the dark, self-deceiving
In the snow, all the world that we knew is ice
And so we are: cold, dead and gone
Shine a light till the dark sky is burning
Wolves are howling and fortune is turning
But our hearts and the words that we say are ice
And so we are: cold, dead and gone
Měli bychom zemřít za věci, ve které věříme
Ale žít své životy ve tmě, v sebeklamu
Ve sněhu, celý ten svět, který jsme znali, je led
Takže jsme chladní, mrtví a vyčerpaní
Posviťte si do tmy dokud temné nebe hoří
Vlci vyjí a štěstí se obrací
Ale naše srdce a slova, co říkáme, jsou led
Takže jsme chladní, mrtví a vyčerpaní

Text přidal Shinrag

Text opravil DevilDan

Video přidal Shinrag

Překlad přidala Eldik9

Překlad opravil Statista

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

To the End

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.