Playlisty Kecárna
Reklama

Interstellar (feat. Gus G.) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Our leaders in their great and unmatched wisdom speak today
The nation eagerly waits for what they will have to say
Our beloved home country just came under attack
We mobilize our forces to eliminate the threat
Naši vůdci v jejich velké a bezkonkurenční moudrosti dnes mluví
Národ dychtivě čeká na to co mají říct
Naše milovaná domovská země se dostala pod útok
Mobiizujeme naše síly ať vyhladíme hrozbu
We stand together in the war to come
Destroy and obliterate every last one of them must be gone
Stojíme společně v nadcházející válce
Zničit a vyhladit, úplně každý z nich musí být pryč
When your duty calls
You all will be standing tall
Cause the end of the day will hold victory
Hold your heads up high
Stand your ground all unified
If you never surrender you will never fall
When your duty calls
You all will be standing tall
Cause the end of the day will hold victory
Hold your heads up high
Stand your ground all unified
If you never surrender you will never fall
If you never surrender you will never fall
Když tvá povinnost volá
Všichni budete stát bok po boku
Protože konec dne bude držet vítězství
Držte své hlavy vysoko
Stůjte na svém místě, všichni spojení
Pokud se nikdy nevzdáte, nikdy nepadnete
Když tvá povinnost volá
Všichni budete stát bok po boku
Protože konec dne bude držet vítězství
Držte své hlavy vysoko
Stůjte na svém místě, všichni spojení
Pokud se nikdy nevzdáte, nikdy nepadnete
Pokud se nikdy nevzdáte, nikdy nepadnete
We have prepared and trained for this day
It fills our hearts with pride
I look at you and I see brothers
Standing side by side
Připravovali jsme se a trénovali na tento den
Plní to naše srdce pýchou
Dívám se na vás a vidím bratry
Stojící bok po boku
Firm as a rock we’ll face the storm to come
In their final days they’ll shatter in the home of the brave
Pevní jako skála budeme čelit nadcházející bouři
V jejich konečných dnech, budou roztříštění v domově odvážných
When your duty calls
You all will be standing tall
Cause the end of the day will hold victory
Hold your heads up high
Stand your ground all unified
If you never surrender you will never fall
When your duty calls
You all will be standing tall
Cause the end of the day will hold victory
Hold your heads up high
Stand your ground all unified
If you never surrender you will never fall
Když tvá povinnost volá
Všichni budete stát bok po boku
Protože konec dne bude držet vítězství
Držte své hlavy vysoko
Stůjte na svém místě, všichni spojení
Pokud se nikdy nevzdáte, nikdy nepadnete
Když tvá povinnost volá
Všichni budete stát bok po boku
Protože konec dne bude držet vítězství
Držte své hlavy vysoko
Stůjte na svém místě, všichni spojení
Pokud se nikdy nevzdáte, nikdy nepadnete

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Final Days

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.