Playlisty Akce
Reklama

Ashen Rain - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We can't withstand forever - The flame will set us free
As long as we're together - We dance in the ashen rain
Stand side by side no matter - How long the road may be
And when we're burned, forever - We'll dance in the ashen rain
Neodoláme navěky - Plamen nás osvobodí
Dokud jsme spolu - Tančíme v dešti popela
Stojíme bok po boku bez rozdílu - Jak dlouhá může cesta být
A když shoříme, navždy - Budeme tančit v dešti popela
We missed the moment when our life came asunder, baby open your eyes
Inside the error, witness of the final blunder, under a black sky
And still you sing with the rain …so low
Promeškali jsme ten moment, když náš život bl rozerván, zlato otevři oči
Uvnitř chyby, svědek konečného omylu, pod černou oblohou
A pořád zpíváš s destěm...tak nízko
Will we know when it's time for us to perish? Mankind burns in the flames
All those people that you knew, despised of cherished
They're all dead or insane …but we blaze our trail
Budeme vědět kdy bude čas pro nás zemřít?
Lidstvo hoří v plamenech
A ti lidé, které jsi znal, pohrdající milováním
Všichni jsou mrtví nebo šílení...ale by zážíme na naší cestě
We can't withstand forever - The flame will set us free
As long as we're together - We dance in the ashen rain
Stand side by side no matter - How long the road may be
And when we're burned, forever - We'll dance in the ashen rain
Neodoláme navěky - Plamen nás osvobodí
Dokud jsme spolu - Tančíme v dešti popela
Stojíme bok po boku bez rozdílu - Jak dlouhá může cesta být
A když shoříme, navždy - Budeme tančit v dešti popela
…Like cinders of the ashen rain ...Jako uhlíky v dešti popela
Glowing, smoldering, we're floating, in circles hovering
We're dancing - The dance without a name
Embrace it when you can't change the game
I just want us to come home
…come home
Zářící, doutnající, vzášíme se, v kruzích létáme
Tančíme - Tanec beze jména
Přijmi to, když nemůžeš změnit hru
Jen chci ať přijdeme domů
....Přijdeme domů
We can't withstand forever - The flame will set us free
As long as we're together - We dance in the ashen rain
Stand side by side no matter - How long the road may be
And when we're burned, forever - We'll dance in the ashen rain
Neodoláme navěky - Plamen nás osvobodí
Dokud jsme spolu - Tančíme v dešti popela
Stojíme bok po boku bez rozdílu - Jak dlouhá může cesta být
A když shoříme, navždy - Budeme tančit v dešti popela

Text přidal Dushanek007

Video přidal letale

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Gunmen

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.