Playlisty Kecárna
Reklama

Absolution for Our Final Days - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You ask forgiveness, as if the words we say
Could cure this sickness
And it doesn’t matter anyway
Witness our failure there is no other way
This life we’ll find no
Absolution for our final days
Prosíš o odpuštění, jako by slova, která říkáme
Mohla vyléčit tuto chorobu
A stejně na tom nezáleží
Buď svědkem vlastního selhání, není tady jiná cest
V tomto životě nenajdeme žádné
Rozhřešení pro naše poslední dny
Behold! The stars they fall and crash into the sea
Blood waves approaching us, followers of the beast
And you
Pohleď! Hvězdy padají a narážejí do moře
Krvavé vlny se k nám přibližujú, následovníci šelmy
A ty
You ask forgiveness, as if the words we say
Could cure this sickness
And it doesn’t matter anyway
Witness our failure there is no other way
This life we’ll find no
Absolution for our final days
Absolution for our final days
Prosíš o odpuštění, jako by slova, která říkáme
Mohla vyléčit tuto chorobu
A stejně na tom nezáleží
Buď svědkem vlastního selhání, není tady jiná cest
V tomto životě nenajdeme žádné
Rozhřešení pro naše poslední dny
Rozhřešení pro naše poslední dny
It’s right to grieve and quail after a lifetime of betrayal
Still you abdicate your every responsibility
We will get what we deserve
And you
Je to právo truchlit a třást se po celém životě zrady
Stejně se vzdáváš své veškeré odpovědnosti
Dostaneme co si zasloužíme
You ask forgiveness, as if the words we say
Could cure this sickness
And it doesn’t matter anyway
Witness our failure there is no other way
This life we’ll find no
Absolution for our final days
Prosíš o odpuštění, jako by slova, která říkáme
Mohla vyléčit tuto chorobu
A stejně na tom nezáleží
Buď svědkem vlastního selhání, není tady jiná cest
V tomto životě nenajdeme žádné
Rozhřešení pro naše poslední dny

Text přidal Geralt

Text opravil Jojinks703

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Jojinks703

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Final Days

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.