Kecárna Playlisty
Reklama

I Can Barely Breathe - text, překlad

playlist Playlist
"I Can Barely Breathe" "Sotva dýchám"
When the dark flood came
we wrapped ourselves inside a dirty blanket
citing different opinions
on whether we should move

Když přijde záplava tmy,
Zabalíme se do špinavý deky
A odvoláváme se na různé názory
O tom jestli už by jme se měli pohnout.
when the houses came
they ate up everyone like they were fishes
saying, "come on, come on
its the end of the world"
Když se všichni shromáždí
Snědí ostatní, jakoby byl jen ryby
A říkají: "Tak pojď, no tak pojď.
Tohle je konec světa."
and then I saw your face
you're turning skin into a dirty secret
I watched the beauties, watched the fire
and the fire burn the beauty in their eyes
A pak jsem uviděl tvojí tvář.
Nastavovals kůži špinavému tajemství
A já se díval na tu krásu, na ten oheň,
A ten oheň v jejich očích tak krásně hořel
when I took the blame
we layed in ruins trying to quote your phrase
we're yelling, "someone's got the answers,
but I'd rather think there's nothing to be found"
Když jsem převzal odpovědnost,
Leželi jsme v troskách, snažíce se citovat tvoje fráze
Křičeli jsme: " Někdo zná odpovědi,
Ale já bych spíš řekl, že už není co najít."
if you knew I was dying would it change you? Kdybys věděl, že jsem umíral změnilo by tě to?
Kdybys věděl, že jsem umíral, co by se změnilo?
So when you see me falling backwards down the wall that says I'm still alive,
don't be cautious when I'm cautiously approaching on the other side
everybody has their reasons, that's the reason we're all going to die
Takže když mě vidíš padat pozpátku dolů z té zdi, znamená to, že jsem ještě naživu.
Nebuď opatrný, když já jsem opatrný, přepadám na druhou stranu
Všichni mají své důvody, to je ten důvod proč všichni zemřeme.
because if seeing is believing,
then believe that we have lost our eyes
Protože jestli vidět znamená věřit,
Pak věřím, že jsme přišli o zrak.
when I fly solo, I fly so high
don't touch me now.
Když letím sám, letím tak vysoko,
Teď se mě nedotýkej.
We all deserve something Každý si něco zaslouží.

Text přidala dianss

Video přidala dianss

Překlad přidala dianss

Je zde něco špatně?
Reklama

I'm Like A Virgin Losing A Child

Reklama

Manchester Orchestra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.