Kecárna Playlisty
Reklama

Orbit Culture - Sun Of All - text, překlad

Sun of all, the brightest star
Shines on all, but the shadows are
Calling me, inside the forest
Of the conquered minds.
The prison in me blocks.
Slunce všech, ta nejjasnější hvězda.
Prosvěcuje všechny, ale stíny
mě obvolávají, uvnitř lesa.
Z poražených myšlenek.
Vězní je uvnitř mě.
Mind repeats, its images
Of blood and tears, exploiting me
Haunting me, inside the back
Of my fragile mind.
My closed eyes shows me death.
Mysl opakuje, představuje vše
ohledně krve a slz, které mě zneužívají.
Děsí mě za zády.
Mé zavřené oči mi ukazují smrt.
The faceless master of my mind, she control
The blade swung by the hands of my own.
The scythe harvests her victims of choice.
I, the gateway of evil dissolve.
Bez tváře mistr mé mysli, ovládá
meč, houpající se v mých rukách.
Kosa sklízí své oběti podle volby.
Já zavírám bránu zla.
The restless nights of battling goes away.
In the darkest of times the light will show itself.
Cause in the end there's not much left to save.
When your lungs grasp for air, use your heart instead.
Neklidné noci bojů se rozpustí.
V temných časech se světlo ukáže.
Protože nakonec toho není moc k záchraně.
Když vaše plíce uchopí vzduch, využijte srdce místo nich.
How am I supposed to feel?
How am I supposed to cleanse my mind?
In my greatest fight, I must be sure to win.
With my hollow self, I must become free.
Jak se mám asi cítit?
Jak mám asi vyčistit svou mysl?
V mém největším boji musím vědět, že zvítězím.
V mém prázdném svědomí musím být volný.
Don't shed no tears, the flash will light your way.
The answers lies deep inside yourself.
Fighting the darkness is their way of strength.
Embrace your fears and It will go away.
Neroňte slzy, blesk vám ukáže cestu.
Odpovědi leží hluboko uvnitř vás.
Boj proti temnotě je cesta k síle.
Poddejte se vašemu strachu a zmizí.

Text přidal TTRAW

Video přidal TTRAW

Překlad přidal TTRAW

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Orbit Culture texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.