Playlisty Kecárna
Reklama

Voice Of Treason - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The mist is sleeping on the water
And winter is hiding in my heart
Thorns in my eyes are slowing me down
I can't pass through to the other side
She knows I'm the one who sought her
But when we fall, we'll fall so hard
She holds a secret and won't show me how
How to break the riddle in her eyes
Mlha spí na vodě
A zima se skrývá v mém srdci
Trny v mých očí mě zpomalují
Nemůžu projít na druhou stranu
Ona ví, že jsem ten, kdo jí hledal
Ale když padáme, spadneme dost tvrdě
Svírá tajemství a neukáže mi jak
Jak prolomit hádanku v jejích očích
This is treason of the mind and soul
Death is no reason why you would go
Tohle je zrada mysli a duše
Smrt není důvod proč bys měla jít
Inside the ghost of love is laughing
It mocks the footsteps where I go
It tells me nothing has been lost
It whispers: "you've seen darkness before"
In time the hurting will subside
And longing is overthrown
What's left is a void that grows inside
And the echo of a failure
Uvnitř se směje duch lásky
Zesměšňuje stopy, kam jdu
Říká mi, že nic není ztraceno
Šeptá: "Už dřív jsi viděl temnotu"
V době, kdy bolest ustupuje
A touha je svržena
Co zůstalo je prázdnota uvnitř rostoucí
A ozvěna selhání
This is treason of the mind and soul
Death is no reason why you would go
Tohle je zrada mysli a duše
Smrt není důvod proč bys měla jít
Have you ever had the feeling of a sorrow inside?
Have you ever been the reason why a hope subsides?
Have you ever seen the aftermath of giving up?
Už jsi někdy uvnitř cítila pocit smutku?
Už jsi někdy byla důvod proč naděje ustupuje?
Už jsi někdy viděla důsledky vzdání se?
Have we given up?
Is it over?
Have you given up?
Is winter hiding in your heart?
Už jsme se vzdali?
Je po všem?
Už jsi se vzdala?
Skrývá se ve tvém srdci zima?

Text přidala Narea

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Pale Communion

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.