Kecárna Playlisty

The Lotus Eater - text, překlad

playlist Playlist
The liquid is in your throat
For hopeless delight
V krku máš tekutinu
Pro beznadějný půvab
After all you fell in love with death,
Life has aborted.
All you've had and all you became,
The night is calling, you pray forth.
Po všem ses zamiloval do smrti
Život se nezdařil.
Vše, co jsi měl a vše, čím jsi se stal
Noc volá, modli se.
The barren waste is your land
Your crops, they were sown to die
Pusto je ve tvé zemi
Tvá sklizeň, zasadili, aby zemřeli
The skin is a mirror
The eyes hollow with ignorance
Health runs from your lips
Sucked in and safe in a world of sleep
Kůže je zrcadlem
Oči prázdné s lhostejností
Zdraví teče z tvých rtů
Vysáté a v bezpečí ve světě spánku
All those years caring for a liar
A benefit road that is winding higher
You're a moth too close to the fire
Celé ty roky starání se o lháře
Cesta výdělku, jež stoupá výš
Jsi mol příliš blízko ohně
You are stuck in a route of confusion
Changing and waiting and seeking the truth of it all
Jsi zaseknutý v ecstě zmatení
Měníš se a čekáš a hledáš pravdu
Fleeing your sorrows
Pushing your spirit away
Vypouštíš svůj smutek
Odhazuješ svou duši
Sick of the weakness of the psyche
A whisper from the heart of evil luring them all into despair
Resenting the goods of a savior
Chorý ze slabosti
Šepot ze srdce ďábla, ukrýváš je v zoufalství
Nelibost dobrých zachránců
And cries out
For the restless will also die
A křičet
Pro bezesné taky umíráme
A selection culled from the damned, drawing a lifeline of one
A friend died in your room and sought the birth of a follower
Výběr vybrán prokletými, topící čísi život
Přítel zemřel v tvém pokoji a spatřil zrod nadcházejícího
O brother, you are a killer and you target yourself
I wish you'd never come back for us to see the beckoning end
Ach, bratře, jsi vrahem a označil ses
Přál bych si, aby ses nikdy nevrátil, abys nikdy nespatřil ten konec
And the pride of a mother brought flaws in a mother's son
And the love from a father was used by a father's son
A hrdost matky přinese vady matčinému synu
A láska od hotce byla využita otcovým synem
Overheard us talking in a smoke of lost hope
The language of a parting so clear and so true
Overheard us talking
Nad námi mluví v dýmu ztracené naděje
Jazyk rozloučení tak jasný a pravdivý
Nad námi mluví

Text přidala MissH

Video přidala bedasong

Překlad přidala MissH


Watershed

Opeth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.