Playlisty Kecárna
Reklama

River - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Show me a sign of troubles in your heart
Spare me your lies and tell me that you're mine
Ukaž mi znamení problémů v tvém srdci
Ušetři mě lží a řekni mi, že jsi má
And our bodies float on the river
To the oceans of demise
A naše těla plují v řece
Do oceánů skonu
Made me a slave to the secrets of your silence
But you told me to stay
And you told me you're mine
Udělala jsi ze mě otroka tajemství tvého ticha
Ale řekla jsi mi, abych zůstal
A řekla jsi mi, že jsi má
And our bodies float on the river
To the oceans of demise
A naše těla plují v řece
Do oceánů skonu
In light of all things to come, why do you despair?
Because when you have no one, no one would care
So don't care
Ve světle všech příchozích věcí, proč zoufáš?
Protože když nikoho nemáš, nikoho to nezajímá
Tak se nestarej
And all things will come undone
There is nothing to share
I'll be waiting for no one
And no one is there to care
A všechny věci se uvolní
Není, co sdílet
Na nikoho nečekám
A nikoho to nezajímá
Can't see, can't feel
You run, I long
I wait, he comes
Takes you away
Nemůžu vidět, nemůžu cítit
Běžím, já toužím
Čekám, přichází
Bere tě pryč
In the embers of summer
All things must die
There's a passage of fire ahead
Fire on the other side
V letních uhlících
Všechno musí zemřít
Vpředu je pasáž ohně
Oheň druhé strany
There comes a time when the river runs dry
Winter comes and we sacrifice
Our lives
Přichází čas, kdy řeka vyschne
Zima přichází a my obětováváme
Naše životy

Text přidala Narea

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Pale Communion

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.