Kecárna Playlisty

Heir Apparent - text, překlad

playlist Playlist
Cold days
Old ways
Told lies
No more
Chladné dny
Staré cesty
Lhát
Nikdy více
So many years to clean the slate
Endless despair within its wake
His touch soiling what used to be clean
His gaze burning on the edge of our dreams
Tolik let k vyčištění rány
Nekonečné zoufalství v tomto bdění
Jeho dotyk pošpiňuje to, co bývalo čisté
Jeho pohled hoří na hranici našich snů
Cold days
Cold days
Chladné dny
Chladné dny
And again he rides in
It's September and he covets the gullible
Skeletal wish
Hunter
A thousand lies cast from the throne of secrecy
A on znovu přijíždí
Je září a on prahne po důvěře
Touha po trofeji
Lovec
Tisíce lží vyhnány z trůnu tajemství
Hear him spewing forth a meaning to miserables lies
See the twisted hand of doubt seal the affair
The insect trust
Believer
our body a vehicle to him just the same
Slyš jej chrlit důvody zoufalých lží
Spatři jeho zvrácenou paži pochyb, spečeť obchod
Víra hmyzu
Věřící
naše těla prostředkem pro něj stejným
Pearls before swine they are nothing but blind
Submit to nothing and swallow my spit of scorn
Invisible king
Dying
Procession of woe struck down by sorrow
Perly před sviní, jsou slepé
Přijmout nic a odvolat své opovržení
Neviditelný král
Umírá
Procesí žalu zničeno smutkem
A burden so great weighs heavy on old and withered beliefs
The swift solution crumbles beneath the mock notes of a masterpiece
Death in his eyes
Waiting
Spiralling judgement provoked in the rains
Břemeno tak velké, těžké na staré a křehké víře
Rychlé řešení rozpadá se pod falešnými notami mistrovského díla
Smrt v jeho očích
Čeká
Spirálový soud provokován deštěm
Futile test drowned in the levee of deception
His futile test drowned in the levee of deception
Zbytečný test ztopen v záplavě klamů
Jeho zbytečný test ztopen v záplavě klamů
In the year of his sovereign
Rid us of your judgement
Heir apparent
V roku jeho vlády
Přináší nám svůj rozsudek
Zřejmý dědic

Text přidala MissH

Video přidal obladi

Překlad přidala MissH


Watershed

Opeth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.