Playlisty Kecárna
Reklama

Ghost of Perdition - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Ghost of Mother
Lingering death
Ghost on Mother's Bed
Black strands on the pillow
Contour of her health
Twisted face upon the head
Duch matky
Vleklá smrt
Duch na matčině posteli
Černá vlákna na polštáři
Obrysy jejího zdraví
Pokroucené obličeje nad hlavou
Ghost of perdition
Stuck in her chest
A warning no one read
Tragic friendship
Called inside the fog
Pouring venom brew deceiving
Duch záhuby
Zastřčen v její hrudi
Nikým nečtené varování
Tragické přátelství
Volané uvnitř mlhy
Tekoucí jed várka klame
Devil cracked the earthly shell
Foretold she was the one
Blew hope into the room and said:
"You have to live before you die young"
Ďábel prorazil zemskou skořápku
Předpověděl že byla ta jedna
Zavinul do pokoje naději a řekl:
"Musíš žít než zemřeš mladá"
Holding her down
Channeling darkness
Hemlock for the gods
Fading resistance
Draining the weakness
Penetrating inner light
Drží jí dole
Soustřeďuje temnotu
Bolehlav pro bohy
Vadnoucí odpor
Vysává slabost
Prostupuje vnitřní světlo
Road into the dark unaware
Winding ever higher
Neopatrná cesta do temna
Otáčející se ještě výše
Darkness by her side
Spoke and passed her by
Dedicated hunter
Waits to pull us under
Rose up to it's call
In his arms she'd fall
Mother light received
And a faithful servent's free
Temnota po jejím boku
Promluvila a nechala jí projít kolem
Oddaný lovec
Čeká aby nás strhl pod
Vstal k tomu volání
V jeho náručí by měla padnout
Obdržené světlo matky
A věrný sluha zdarma
In time the hissing of her sanity
Faded out her voice and soiled her name
And like marked pages in a diary
Everything seemed clean and is unstained
The incoherent talk of ordinary days
Why would we really need to live?
Decide what is clear and what's within a haze
What you should take and what to give
V době syčení jeho příčetnosti
Uvadl její hlas a pošpiněno její jméno
A jaké vyznačené stránky v jejím diáři
Všechno se zdálo čisté co je neposkvrněné
Nesouvislá mluva běžných dní
Proč bychom skutečně potřebovali žít?
Rozhodni co je jasné a co v mlze
Co bys měl vzít a co dát
Ghost of Perdition
A saint's premonitions unclear
Keeper of holy hordes
Keeper of holy whores
Duch záhuby
Nejasná předtucha svatého
Hlídač svatých hord
Hlídač svatých děvek
To see a beloved son
In despair of what's to come
Vidět milovaného syna
V zoufalství co přijde
If one cut the source of the flow
And everything would change
Would conviction fall
In the shadow of the righteous
The phantasm of your mind
Might be calling you to go
Defying the forgotten morals
Where the victim is the prey
Jestli by někdo seřízl zdroj proudu
A všechno by se změnilo
Padlo by přesvědčení
Ve stínu spravedlnosti
Přelud tvé mysli
Tě může volat abys šel
Vzpírajíc se zapomenutým hodnotám
Kde je oběť kořistí

Text přidala Raduwa

Text opravil Xvim

Video přidal Amarth147

Překlad přidala Raduwa

Překlad opravila BlackTerry

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ghost Reveries

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.