Playlisty Kecárna
Reklama

Beneath The Mire - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Haunted nights for halcyon days
Can't sleep to the scraping of his voice
Nature's way struck grief in me
And I became a ghost in sickness
Pronásledované noci pro pokojné dny
Nemůžu spát pro škrábání jeho hlasu
Přírodní cesta do mě udeřila smutek
A já se stal duchem v nemoci
Willingly guided into heresy
Beneath the surface, stark emptiness
And you'd pity my conviction
Whereas I thought of myself as a leader
Ochotně veden do kacířství
Pod povrchem, strnulá prázdnota
A ty by ses slitoval nad mým přesvědčením
Jakkoliv jsem se považoval za vůdce
You'd cling to your pleasant hope
It is twisted fascination
While I'd ruin the obstacles into despair
And I'm praising death
Ty by ses přilepil na svou potěšující naději
Je to pokroucená fascinace
Zatímco já bych smetl překážky k beznaději
A uctívám smrt
Lost love of the heart
In a holocaust scene memory
Ztracená láska srdce
Ve vzpomínce mysli na holocaust
Decrepit body wearing transparent skin
Inside, the smoke of failure
Vetché tělo nosící průhlednou kůži
Uvnitř, kouř selhání
Wept for solace and submit to faith
In his shadow I'm choking
Yet flourishing
Plakal pro útěchu a odevzdal se víře
V jeho stínu se dusím
Přesto bují
Master Mistr
A delusion made me stronger
Yet I'm draped in pale withering flesh
I sacrificed more than I had
And left my woes beneath the mire
Klam mě posílil
Ale jsem zahalený v bledém chřadnoucím těle
Obětoval jsem víc než jsem měl
A nechal svá utrpení pod močálem

Text přidala Raduwa

Video přidal libor226

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ghost Reveries

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.