Playlisty Kecárna
Reklama

Flashing Lights - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I was standing alone, but I
Didn't notice the rain
I had the choice
But I, I kinda like the same
Stál jsem sám, ale
Nevšiml jsem si déště
Měl jsem na výběr
Ale tak nějak se mi líbí to stejné
I was overwhelmed by the
Sudden sound of your voice
And then I saw your bright lights shining
I had to turn up the noise
Byl jsem ohromen tím,
Náhlým zvukem tvého hlasu
A pak jsem viděl vtvá jasně zářící světla
Musel jsem se obrátit za hlukem
And the, flashing lights
Light up the sky at night
Flashing lights
They're gonna, light up the sky
A ta blikající světla
Rozzáří oblohu v noci
Blikající světla
Ony budou rozzařovat oblohu
This was the night for the regrets and despair
This was the night, shining down on me
Every bit unprepaired
And the
To byla noc lítosti a zoufalství
To byla noc, zářící na mě
Každý kousek nepřipravený
a
Flashing lights
Light up the sky at night
Flashing lights
They're gonna, light up the sky
Blikající světla
Rozzáří oblohu v noci
Blikající světla
Ony budou rozzařovat oblohu
Flashing lights
Light up the sky at night
Flashing lights
Yeah, light up the sky
And the, flashing lights
Oh, the flashing lights, light up the sky at night
Flashing lights
Falling from the sky, light up the sky
Blikající světla
Rozzáří oblohu v noci
Blikající světla
Jo, rozzáří oblohu
A ty, blikající světla
Oh, blikající světla, rozzáří oblohu v noci
Blikající světla
Padající z nebe, rozzáří oblohu
I stumble and fall on my way home
I stumble and fall on my way home
I klopýtnutí a pád na cestě domů
I klopýtnutí a pád na cestě domů

Text přidala Dd_Aa_Ss

Video přidala Dd_Aa_Ss

Překlad přidala Dd_Aa_Ss

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Birds + Bee Stings

Reklama

The Operation M.D. texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.