Playlisty Kecárna
Reklama

Afterlife - text, překlad

playlist Playlist
Give me wings, so I can reach you
Make me free I wanna fly next to you
Imperceptible, invisible like you
Dej mi křídla, ať na tebe dosáhnu
Uvolni mě, chci letět vedle tebe
Nepostřehnutelně, neviditelně jako ty
My darling, you can't see me anymore
And If you only knew
How cold and stale is here
My skin is so pale
My breath won't last
But let me go, it's so hard
Miláčku, už mě neuvidíš
A víš vůbec
Jak chladné a zatuchlé to tu je
Má kůže je tak bledá
Můj dech netrvá
Ale nech mě jít, je to tak těžké
I still feel the smell of your white skin
Your presence is here, but your voice is just a memory
I know this terrible pain will haunt my soul forever
Our love will be eternal together
Stále cítím vůni tvé bílé kůže
Tvá přítomnost tu je, ale tvůj hlas je jen vzpomínkou
Vím, že tato odporná bolest bude mou duši strašit navěky
Naše láska bude navěky spolu
Nightmares are hunting me
Please save me
With your song, and take my soul
Noční můry mě děsí
Prosím, zachraň mě
Svou písní a vezmi si mou duši
From the grave, through the stone
This love can live, survive to all
And I know, you live in me
Deep within where you can stay
Forever more
Z hrobu, skrze kámen
Tahle láska může žít, přežít všechno
A vím, že se mnou žiješ
Hluboko uvnitř, kde můžeš navěky zůstat
Everybody tells me that I have to give up on you
That my life goes on, and I have to be strong
But they don't know that this love, is eternal
'Cause when the night falls I feel you, and I see you
Každý mi říká, že to mám nechat na tobě
Že můj život jde dál a mám být silná
Ale neví, že tato láska je věčná
Protože když noc padá, cítím tě a vidím
Once more I'm crying, once more I'm dying
Can you hear what I scream inside?
Take me away, don't leave me alone
I don't want to live on my own
Keep our memories alive, I'll always be
By your side
I wanna die, to be with you again
Ještě jednou pláču, ještě jednou umírám
Můžeš slyšet, jak uvnitř křičím?
Nightmares are hunting me
Please save me
With your song, and take my soul
Vezmi mě pryč, nenechávej mě samotnou
Nechci žít sama
From the grave, through the stone
This love can live, survive to all
And I know, you live in me
Deep within where you can stay
Forever more
Forever more
My heart belongs to you
Drž naše vzpomínky naživu, vždy budu
Po tvém boku
From the grave, through the stone
This love can live, survive to all
And I know, you live in me
Deep within where you can stay
Forever more
Chci zemřít, být zase s tebou
From the grave, through the stone
This love can live, survive to all
And I know, you live in me
Deep within where you can stay
Forever more
Forever more
My heart belongs to you (through the stone)
Noční můry mě děsí
Prosím, zachraň mě
Svou písní a vezmi si mou duši
This love can live, survive to all
And I know, you live in me
Deep within where you can stay
Forever more
Z hrobu, skrze kámen
Tahle láska může žít, přežít všechno
A vím, že se mnou žiješ
Hluboko uvnitř, kde můžeš navěky zůstat
Moje srdce ti patří

Text přidal DevilDan

Text opravil Onyria

Video přidal Onyria

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Break The Silence

Reklama

Onyria texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.