Kecárna Playlisty

Marchin On - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
For those days we felt like a mistake,
Those times when love's what you hate,
Somehow,
We keep marching on.
V ty dny, kdy jsme se cítili jako omyl
V časech, kdy je láska tím, co nesnášíš
Nějakým způsobem
Stále pochodujeme.
For those nights when I couldn't be there,
I've made it harder to know that you know,
That somehow,
We'll keep moving on.
V ty noci, kdy jsem tady nemohl být
Ztížil jsem ti uvědomit si, že víš
Že nějakým způsobem
Budeme stále pochodovat.
There's so many wars we fought,
There's so many things we're not,
But with what we have,
I promise you that,
We're marching on,
(We're marching on)
(We're marching on).
Existuje spousta válek, ve kterých jsme bojovali
Existuje spousta věcí, kterými nejsme
Ale s tím, co máme
Ti slibuji, že
Budeme stále pochodovat,
(Budeme stále pochodovat)
(Budeme stále pochodovat).
For all of the plans we've made,
There isn't a flag I'd wave,
Don't care if we bend,
I'd sink us to swim,
We're marching on,
(We're marching on)
(We're marching on).
Pro všechny plány, které jsme si udělali
Není tu vlajka, kterou bych pokynul
Nestarej se o to, kde jsme byli
Poslal bych nás ke dnu, abychom plavali
Stále pochodujeme,
(Stále pochodujeme)
(Stále pochodujeme).
For those doubts that swirl all around us,
For those lives that tear at the seams,
We know,
We're not what we've seen,
Pro všechny ty pochybnosti, které jsou kolem nás
Pro všechny ty životy, které mají trhlinu ve švech
My víme
Nejsme těmi, kterými jsme se zdáli.
For this dance we'll move with each other.
There ain't no other step than one foot,
Right in front of the other.
Pro tento tanec se pohybujeme společně
Není tu žádný jiný krok, než jednu nohu
Dát přímo před tu druhou.
There's so many wars we fought,
There's so many things we're not,
But with what we have,
I promise you that,
We're marching on,
(We're marching on)
(We're marching on).
Existuje spousta válek, ve kterých jsme bojovali
Existuje spousta věcí, kterými nejsme
Ale s tím, co máme
Ti slibuji, že
Stále pochodujeme,
(Stále pochodujeme)
(Stále pochodujeme).
For all of the plans we've made,
There isn't a flag I'd wave,
Don't care if we bend,
I'd sink us to swim,
We're marching on,
(We're marching on)
(We're marching on).
Pro všechny plány, které jsme si udělali
Není tu vlajka, kterou bych pokynul
Nestarej se o to, kde jsme byli
Poslal bych nás ke dnu, abychom plavali
Stále pochodujeme,
(Stále pochodujeme)
(Stále pochodujeme).
Right, right, right, right, left, right,
Right, right, right, right, left, right,
Right, right,
We're marching on.
Pravá, pravá, pravá, pravá, levá, pravá
Pravá, pravá, pravá, pravá, levá, pravá
Pravá, pravá,
Stále pochodujeme.
We'll have the days we break,
And we'll have the scars to prove it,
We'll have the bonds that we save,
But we'll have the heart not to lose it.
Přijdou i dny, kdy nás to zlomí
A jizvami to budeme moci dokázat
Budeme mít pouto, které zachráníme
A budeme mít srdce, které to neztratí.
For all of the times we've stopped,
For all of the things I'm not.
Pro všechny časy, ve kterých jsme se zastavili,
Pro všechno, co nejsem.
We put one foot in front of the other,
We move like we ain't got no other,
We go when we go,
We're marching on.
Položíme jednu nohu před tu druhou,
Pohybujeme se jako kdybychom neměli žádnou,
Jdeme tam, kam nás nohy dovedou,
Stále pochodujeme.
There's so many wars we fought,
There's so many things we're not,
But with what we have,
I promise you that,
We're marching on,
(We're marching on)
(We're marching on).
Existuje spousta válek, ve kterých jsme bojovali
Existuje spousta věcí, kterými nejsme
Ale s tím, co máme
Ti slibuji, že
Stále pochodujeme,
(Stále pochodujeme)
(Stále pochodujeme).
Right, right, right, right, left, right,
Right, right, right, left, right,
Right, right,
We're marching on.
Pravá, pravá, pravá, pravá, levá, pravá
Pravá, pravá, pravá, levá, pravá
Pravá, pravá,
Stále pochodujeme.
Right, right, right, right, left, right,
Right, right, right, left, right,
Right, right,
We're marching on.
Pravá, pravá, pravá, pravá, levá, pravá
Pravá, pravá, pravá, levá, pravá,
Pravá, pravá
Stále pochodujeme.

Text přidala Petroslav

Text opravila -Mony-

Videa přidali hanbor, KattyBree

Překlad přidala Andul

Překlad opravila -Mony-


Waking Up

OneRepublic texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.