Kecárna Playlisty

All This Time - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Six on the second hand
Two new years resolutions
And there's just no question
What this man should do
Šestka z druhé ruky
Dvě novoroční předsevzetí
A není tu žádná otázka
Co by měl tenhle člověk udělat
Take all the time lost
All the days that I cost
Take what I took and
Give it back to you
Vzít všechen ztracený čas
Všechny dny, které jsem stál
Vzít to, co jsem vzal a
Dát to zpět tobě
All this time
We were waiting for each other
All this time
I was waiting for you
We got all these words
Can't waste them on another
So I'm straight in a straight line
Running back to you
Celou tu dobu
Jsme čekali na sebe navzájem
Celou tu dobu
Jsem čekal na tebe
Máme všechna tato slova
Nemůžeme je vyhodit jinde
Tak jsem přímo v přímce
Běžím zpět k tobě
I don't know what day it is
I had to check the paper
I don't know the city
But it isn't home
Nevím, co je za den
Musel jsem zkontrolovat noviny
Nevím město
Ale není to doma
But you say I'm lucky
To love something that loves me
But I'm torn as I could be
Wherever I roam
Ale říkáš, že mám štěstí
Milovat něco, co mě miluje
Ale já jsem roztrhaný, jak jen můžu být
Kdekoliv jsem se toulal
Hear me say Poslouchej mě říkat
All this time
We were waiting for each other
All this time
I was waiting for you
We got all these words
Can't waste them on another
So I'm straight in a straight line
Running back to you
Celou tu dobu
Jsme čekali na sebe navzájem
Celou tu dobu
Jsem čekal na tebe
Máme všechna tato slova
Nemůžeme je vyhodit jinde
Tak jsem přímo v přímce
Běžím zpět k tobě
Yeah, all, running back to you
Yeah, all, running back to you
Yeah.....
Oh, every time is so far
It's just so far
To get back to where you are
Jo, všichni, běžím zpět k tobě
Jo, všichni, běžím zpět k tobě
jo .....
Oh, pokaždé, je tak daleko
Je to prostě tak daleko
Dostat se zpátky tam, kde jsi
All this time
We were waiting for each other
All this time
I was waiting for you
We got all these words
Can't waste them on another
So I'm straight in a straight line
Running back to you
I'm straight in a straight line
Running back to you
Straight in a straight line
Running back to you
Celou tu dobu
Jsme čekali na sebe navzájem
Celou tu dobu
Jsem čekal na tebe
Máme všechna tato slova
Nemůžeme je vyhodit jinde
Tak jsem přímo v přímce
Běžím zpět k tobě
Jsem přímo v přímce
Běžím zpět k tobě
Přímo v přímce
Běžím zpět k tobě

Text přidala Petroslav

Text opravila kerolajn46

Videa přidala hanbor

Překlad přidala Tessinka-8

Překlad opravila kerolajn46


Waking Up

OneRepublic texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.