Playlisty Kecárna
Reklama

Be the Light - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Just the thought of another day
How did we end up this way
What did we do wrong?
God
Jen pomyslím na další den
Jak se stalo, že jsme takhle dopadli
Co jsme udělali špatně?
Bože
Even though the days go on
So far so far away from
It seems so close
I když čas jde dál
A už je to tak dávno
Zdá se to jak před chvílí
Always weighing on my shoulder
A time like no other
It all changed on that day
Sadness and so much pain
Vždy nesu na svých ramenech
Dobu, jako žádnou jinou
Všechno se ten den změnilo
Smutek a tolik bolesti
You can touch the sorrow here
I don't know what to blame
I just watch and watch again
Žal je tu hmatatelný
Nevím, kdo to zavinil
Jen to dokola sleduju
Even though the days go on
So far so far away from
It seems so close
I když čas jde dál
A už je to tak dávno
Zdá se to jak před chvílí
What did it leave behind?
What did it take from us and wash away?
It may be long
But with our hearts start a new
And keep it up and not give up
With our heads held high
Co to tu zanechalo?
Co nám to vzalo a odneslo?
Může to trvat dlouho
Ale s našimi srdci začneme znovu
Vydržíme to a nevzdáme se
Se vztyčenou hlavou
You have seen hell and made it back again
How to forget? We can't forget
The lives that were lost along the way
And then you realize that wherever you go
There you are
Time won't stop
So we keep moving on
Viděl jsi peklo, ale zvládl ses vrátit zpět
Jak můžeš zapomenout? Nesmíme zapomenout
Na životy, které se ztratily na té dlouhé cestě
A pak si všimneš, že kamkoli jdeš
Tam jsi
Čas se nezastaví
Takže musíme jít dál
Yesterday's night turns to light
Tomorrow;s night returns to light
Be the light
Včerejší noc se změní na světlo
Zítřejší noc se změní na světlo
Buď světlo
Always weighing on my shoulder
A time like no other
It all changed on that day
Sadness and so much pain
Vždy nesu na svých ramenech
Dobu, jako žádnou jinou
Všechno se ten den změnilo
Smutek a tolik bolesti
Anyone can close their eyes
Pretend that nothing is wrong
Open your eyes
And look for light
Kdokoli dokáže zavřít oči
A předstírat, že se nic neděje
Otevři oči
A hledej světlo
What did it leave behind?
What did it take from us and wash away?
It may be long
But with our hearts start a new
And keep it up and not give up
With our heads held high
Co to tu zanechalo?
Co nám to vzalo a odneslo?
Může to trvat dlouho
Ale s našimi srdci začneme znovu
Vydržíme to a nevzdáme se
Se vztyčenou hlavou
You have seen hell and made it bach again
How to forget? We can't forget
The lives that were lost along the way
And then you realize that wherever you go
There you are
Time won't stop
So we keep moving on
Viděl jsi peklo, ale zvládl ses vrátit zpět
Jak můžeš zapomenout? Nesmíme zapomenout
Na životy, které se ztratily na té dlouhé cestě
A pak si všimneš, že kamkoli jdeš
Tam jsi
Čas se nezastaví
Takže musíme jít dál
Yesterday's night turns to light
Tomorrow;s night returns to light
Be the light
Včerejší noc se změní na světlo
Zítřejší noc se změní na světlo
Buď světlo
Some days just pass by and
Some days are unforgettable
We can't choose the reason why
But we can choose what to do from the day after
So with that hope, with that determination
Let's make tomorrow a brighter and better day
Některé dny nás jen míjí a
Některé dny jsou nezapomenutelné
Nemůžeme si vybrat proč
Ale můžeme si vybrat, co budeme dělat dál
Tak s vírou a s odhodlaností
Pojďme udělat zítřek jasnějším a lepším dnem

Text přidala Kisumi

Video přidala Kira-Yume

Překlad přidala VeliiQ

Překlad opravila VeliiQ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Jinsei Kakete Boku Wa

Reklama

One Ok Rock texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.