Playlisty Kecárna
Reklama

Ego Love - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Tired but proud you crawl to the mirror
Searching for something
You love so much, You wanna touch?
You're never upset with envieds saying
You're falling into madness
They've never won and will never win
Unavená ale hrdá se plazíš v zrcadle
Hledáš něco
Moc to miluješ,chceš se toho dotknout?
Nikdy nejsi smutná se závistivou řečí
Spadla jsi do šílenství
Oni nikdy nevyhráli a nikdy nevyhrají
People around 're so calm and quiet
That's why we are so far apart
They're respected, I'm perfected
Don't make me feel regret and hear
My only sense – is here
Let this spoiled heart inside
Be guided by my ego-mind
it's my delight
Lidé kolem jsou klidný a tichý
Proto jsme daleko od sebe
Oni se respektují,jsem perfektní
Nelituj mě a poslouchej
Můj jediný smysl-je zde
Nech to skazené srdce uvnitř
Buďte vedeni mojí ego myslí
Je to moje rozkoš
This mud in my mind
You're washing it off with love and fear
Again irritating me
This mud in my heart
You're tearing it out with all its grace
Starring again
Tohle bláto v mé mysli
Ty umýváš láskou a strachem
Znova mě dráždíš
Tohle bláto v mém srdci
Trháš i se všemi jeho milostmi
Znova jsi v hlavní roli
Vain attempts (you make) to kill lonely boredom
Better motivation - no longer live for ourselves
We're finding the truth in
Self-evaluation, until it breeds monsters
Invading us, destroying us
Marné pokusy (děláš) abys zabil osamělou nudu
Lepší motivace-míň žít pro sebe
Hledáme v tom pravdu
Hodnotíme sami sebe,dokud nejsme plemena příšer
Napadají nás,zničí nás
People want me from all sides
Above, below, and from inside
Isolated, but I'm satisfied!
Don't make me feel, I can not hear
This is my therapy
Staying blind to mankind
Just bathing in..
Chtějí mě lidé ze všech stran
Shora,zdola a zevnitř
Izolovaná ale jsem spokojená!
Nenuť mě cítít se, neslyším
Tohle je moje terapie
Zůstávám slepá lidstvu
Prostě se koupu v ...
This mud in my mind
You're washing it off with love and fear
Again irritating me
This mud in my heart
You're tearing it out with all its grace
Starring again
But this night I will rise
I am what I am I never care
The World is all mine, forgive me that
To these stars I will rise
The World is mine, never lie to my
my egocentric love
Tohle bláto v mé mysli
Ty umýváš láskou a strachem
Znova mě dráždíš
Tohle bláto v mém srdci
Trháš i se všemi jeho milostmi
Znova jsi v hlavní roli
Ale tuhle noc budu stoupat
Jsem kdo jsem nikdy mě to nezajímalo
Celý svět je můj,odpusť mi to
Budu stoupat k těmto hvězdám
Svět je můj, nikdy nelži mé egocentrické lásce

Text přidal Kerhy

Text opravil Kerhy

Video přidal Kerhy

Překlad přidal Kerhy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Start

Reklama

Omnimar texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.