Playlisty Kecárna
Reklama

Fernando - text, překlad

playlist Playlist
Can you hear the drums, Fernando?
I remember long ago another starry night like this
In the firelight, Fernando
You were humming to yourself
And softly strumming your guitar
I could hear the distant drums
And sounds of bugle calls were coming from afar
Slyšíš bubny, Fernando?
Vzpomínám na dávnou hvězdnou noc jako je tato
Ve světle ohně, Fernando
Broukal sis pro sebe
A měkce jsi brnkal na svou kytaru
Slyšela jsem bubny a volání polnice v dálce
They were closer now, Fernando
Every hour every minute seemed to last eternally
I was so afraid, Fernando
We were young and full of life
And none of us prepared to die
And I'm not ashamed to say
The roar of guns and cannons
Almost made me cry
To bylo blízko nás, Fernando
Každá hodina, každá minuta se zdála nekonečnou
Moc jsem se bála, Fernando
Byli jsme mladí a plní života
A žádný z nás nebyl připraven na smrt
A nestydím se říct
Že řev zbraní a děl
Mě skoro rozplakal
There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
Tu noc bylo něco ve vzduchu
Hvězdy byly jasné, Fernando
Všechny svítily jen pro tebe a pro mě
Pro svobodu, Fernando
I když jsem si nikdy nemyslela, že můžeme prohrát
Ničeho jsme nelitovali
Kdybych měla totéž udělat znovu
Udělala bych to, můj příteli, Fernando
Kdybych měla totéž udělat znovu
Udělala bych to, můj příteli, Fernando
Now we're old and grey Fernando
Since many years I haven't seen a rifle in your hand
Can you hear the drums, Fernando?
Do you still recall the frightful night
We crossed the Rio Grande?
I can see it in your eyes
How proud you were to fight for freedom in this land
A teď jsme staří a šediví, Fernando
Už je to mnoho let, co jsem naposledy viděla pušku v tvé ruce
Slyšíš bubny, Fernando?
A vzpomínáš někdy na tu strašnou noc
Kdy jsme překročili Rio Grande?
Vidím ti na očích
Jak hrdý jsi byl, když ses bil za svobodu této země
There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
Tu noc bylo něco ve vzduchu
Hvězdy byly jasné, Fernando
Všechny svítily jen pro tebe a pro mě
Pro svobodu, Fernando
I když jsem si nikdy nemyslela, že můžeme prohrát
Ničeho jsme nelitovali
Kdybych měla totéž udělat znovu
Udělala bych to, můj příteli, Fernando
There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
Yes, if I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
Tu noc bylo něco ve vzduchu
Hvězdy byly jasné, Fernando
Všechny svítily jen pro tebe a pro mě
Pro svobodu, Fernando
I když jsem si nikdy nemyslela, že můžeme prohrát
Ničeho jsme nelitovali
Kdybych měla totéž udělat znovu
Udělala bych to, můj příteli, Fernando
Ano, kdybych měla totéž udělat znovu
Udělala bych to, můj příteli, Fernando

Text přidal Alheiza

Video přidal Alheiza

Překlad přidal Alheiza

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Olsen Brothers texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.