Playlisty Kecárna
Reklama

S.O.S. - text, překlad

Am I coming through
Can't you hear me
Crying out your name
And don't you leave me here
All alone
Against a hurricane
Jsem procházející
Slyšíš mě
Křičeli vaše jméno
A nemyslete si mě tu nechat
úplně sám
Proti hurikán
I'm trying every frequency
But so far there's no answer
Just knowing there's a chance for us
Could save me from disaster
Snažím se všechny frekvence
Ale zatím není odpověď
Stačí vědět, že je šance pro nás
Mohl by mě zachránil před katastrofou
I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
I'm drowning and nobody else
But you can rescue me
I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
Without you I'm a sinking ship
So save me from this sea
Of tears
Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Já jsem topit a nikdo jiný
Ale můžete mě zachránit
Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Bez tebe jsem potápějící se loď
Takže mě zachránil od tohoto moře
slz
Extreme emergency
Every breath I take could be the last of me
Your amazing grace
Is my only hope to stop this tragedy
krajní nouze
Každý dech, beru mohl být poslední na mě
Váš Amazing Grace
Je mou jedinou nadějí na zastavení této tragédie
Don't let me come apart when you
Could put me back together
Nedovolte, aby mi přišel od sebe, když
Mohl by mě zase dohromady
I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
I'm drowning and nobody else
But you can rescue me
I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
Without you I'm a sinking ship
So save me from this sea
Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Já jsem topit a nikdo jiný
Ale můžete mě zachránit
Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Bez tebe jsem potápějící se loď
Takže mě zachránil od tohoto moře
And my breaking heart has learned a lesson
I'll live to prove it if you let me
Won't you let me
A mé srdce lámání poučili
Budu žít se dokázat, že když mě necháš
Nechceš mi dovolte, abych
(Sending you an S.O.S.)
I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
I'm drowning and nobody else
But you can rescue me
Sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
Without you I'm a sinking ship
So save me from this sea
Of tears
(Zasílání S.O.S.)
Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Já jsem topit a nikdo jiný
Ale můžete mě zachránit
Zasílám Vám S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Bez tebe jsem potápějící se loď
Takže mě zachránil od tohoto moře
slz

Text přidala Miska95

Překlad přidala Miska95

Překlad opravila Miska95

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Good Enough

Reklama

Ola Svensson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.