Playlisty Kecárna
Reklama

Maybe - text, překlad

Maybe some things will never change
Just maybe, maybe we're all the same
But today was as PERFECT as they come
Yeah, today, it was making sense for once
Možná se některé věci nikdy nezmění,
možná jsme prostě všichni stejní.
Ale dnešek byl dokonalý, jak přišel,
ano, dnes to někomu dávalo smysl.
Maybe this life is for the ones
Whose faith is to think less and get it done
But today was as PERFECT as they come
Yeah, today was just beautiful for once
Možná je tenhle život jen pro ty,
jejichž víra je méně myslet a udělat to.
Ale dnešek byl dokonalý, jak přišel,
ano, dnešek byl pro někoho nádherný.
So tell me, I don't know where I did go wrong
But I can't just sit and cry
I don't know if I'll ever learn to fly
Learn to get on by, keep this head up high
I don't know when I'll fly
Tak řekni, nevím kde jsem udělal chybu,
ale nemůžu je tak sedět a brečet.
Nevím, jestli se někdy naučím létat,
naučit nechat to být a mít hlavu zdviženou.
Nevím, kdy budu létat.
Maybe everyone else can see
And maybe I'm just too full of me
But today was as PERFECT as they come
Yeah, today was just beautiful for once
Možná všichni ostatní vědí,
a možná jsem příliš plný sebe samého.
Ale dnešek byl dokonalý, jak přišel,
ano, dnešek byl pro někoho nádherný.
So tell me, I don't know where I did go wrong
But I can't just sit and cry
I don't know if I'll ever learn to fly
Learn to get on by, keep this head up high
I don't know when I'll fly
Tak řekni, nevím kde jsem udělal chybu,
ale nemůžu je tak sedět a brečet.
Nevím, jestli se někdy naučím létat,
naučit nechat to být a mít hlavu zdviženou.
Nevím, kdy budu létat.
I don't know when I'll fly Nevím, kdy budu létat.
And when the boys with the lies pretend to upsize
I'm a fool for your lies, my head is gone, what to lay
Who's gonna SAVE me now?
A když kluci svým lhaním předstírají, že jsou nadneseni,
Jsem plný tvých řádek, moje hlava je pryč, co položit,
Kdo mě teď zachrání?
So tell me, I don't know where I did go wrong
But I can't just sit and cry
I don't know if I'll ever learn to fly
Learn to get on by, keep this head up high
I don't know when I'll fly
Tak řekni, nevím kde jsem udělal chybu,
ale nemůžu je tak sedět a brečet.
Nevím, jestli se někdy naučím létat,
naučit nechat to být a mít hlavu zdviženou.
Nevím, kdy budu létat.
So tell me, I don't know where I did go wrong
But I can't just sit and cry
I don't know if I'll ever learn to fly
Learn to get on by, keep this head up high
I don't know when I'll fly.
Tak řekni, nevím kde jsem udělal chybu,
ale nemůžu je tak sedět a brečet.
Nevím, jestli se někdy naučím létat,
naučit nechat to být a mít hlavu zdviženou.
Nevím, kdy budu létat.
I don't know when I'll FLY
I don't know when I'll FLY
Nevím, kdy budu létat.
Nevím, kdy budu létat.

Text přidala tokipa

Překlad přidala tokipa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Carelessly Yours

Reklama

Ola Svensson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.