Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Intimate Alien - text, překlad

playlist

Shumped into the couch now
Tell me what am I to do?
I don't know a thing man
I think my brain is made of glue
Working on my patience
By humming some sweet show tune
A lucid vacation is something I hoped I'd find in you

Take my hand and please help me understand
We'll take a futuristic journey through a digital land
And if I can't explain the doctrines, leave our differences forgotten
There will be much for us to discuss (right now I need a moment to take this in)

Now you're looking at the guy with the ice cold stare
I see you're looking at me with the ice cold stare
Was it curiosity that brought you here?
We haven't changed that much in a thousand years
I see you're looking at me with the ice cold stare

Opposing machines placed up in the air
Revolting kids you know are vanishing, remain unaware
Dead slow movement makes clarity that much more scarce
Have you heard about the machines floating up in the air?
(I think they're there)

What am I? Another break in the program?
What am I? A mental blueprint, your mind map?
What am I? A fragile structure to collapse?
What am I? Transcendent visual for all to enhance

Take my hand and please help me understand
We'll take a futuristic journey through a digital land
And if I can't explain the doctrines, leave our differences forgotten
There will be much for us to discuss (right now I need a moment to take this in)

Now you're looking at the guy with the ice cold stare
I see you're looking at me with the ice cold stare
Was it curiosity that brought you here?
We haven't changed that much in a thousand years
I see you're looking at me with the ice cold stare

And so I peel off the walls around me, saying softly
"I know what's above me"
And so I peel off the walls around me, saying softly
"I know what's above me"
And so I peel off the walls around me, saying softly
"I know what's above me"
And so I peel off the walls around me, saying softly
"I know what's above me"

What am I? Another break in the program?
What am I? A mental blueprint, your mind map?
What am I? A fragile structure to collapse?
What am I? Transcendent visual for all to enhance

Take my hand and please help me understand
We'll take a futuristic journey through a digital land
And if I can't explain the doctrines, we'll leave our differences forgotten
There will be much for us to discuss
To discuss
To discuss

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Tvarován do gauče
Řekni, co mám dělat?
Nic nevím, člověče
Myslím, že můj mozek je z lepidla
Pracující na své trpělivosti
Broukáním si sladkého tónu
Jasná dovolená je něco, co jsem doufal, že v tobě najdu

Vezmi mě za ruku a prosím, pomoz mi chápat
Dáme si futuristický výlet po digitální zemi
A pokud nemůžu vysvětlit doktríny, nech naše rozdíly zapomenout
Budeme mít o čem diskutovat (právě teď potřebuji chvíli k přijmutí)

Teď se díváš na chlapa ledově chladným pohledem
Vidím tě dívat se na mě ledově chladným pohledem
Byla to zvědavost, co tě sem zanesla?
Nezměnili jsme se moc během tisíce let
Vidím tě dívat se na mě ledově chladným pohledem

Nepřátelské stroje umístěné ve vzduchu
Odporné děti, víte, že mizíte, zůstaňte nevědomé
Mrtvě pomalý pohyb tvoří jasnost, co je mnohem vzácnější
Slyšeli jste o strojích plovoucích nahoře ve vzduchu?
(Myslím, že tu jsou)

Co jsem? Další pauza v programu?
Co jsem? Duševní plán, tvá myšlenková mapa?
Co jsem? Křehká struktura k zhroucení se?
Co jsem? Transcendentní vizuál pro vší zlepšení

Vezmi mě za ruku a prosím, pomoz mi chápat
Dáme si futuristický výlet po digitální zemi
A pokud nemůžu vysvětlit doktríny, nech naše rozdíly zapomenout
Budeme mít o čem diskutovat (právě teď potřebuji chvíli k přijmutí)

Teď se díváš na chlapa ledově chladným pohledem
Vidím tě dívat se na mě ledově chladným pohledem
Byla to zvědavost, co tě sem zanesla?
Nezměnili jsme se moc během tisíce let
Vidím tě dívat se na mě ledově chladným pohledem

A tak odlepuji stěny kolem mě, říkajíce jemně "Vím, co je nade mnou"
A tak odlepuji stěny kolem mě, říkajíce jemně "Vím, co je nade mnou"
A tak odlepuji stěny kolem mě, říkajíce jemně "Vím, co je nade mnou"
A tak odlepuji stěny kolem mě, říkajíce jemně "Vím, co je nade mnou"

Co jsem? Další pauza v programu?
Co jsem? Duševní plán, tvá myšlenková mapa?
Co jsem? Křehká struktura k zhroucení se?
Co jsem? Transcendentní vizuál pro vší zlepšení

Vezmi mě za ruku a prosím, pomoz mi chápat
Dáme si futuristický výlet po digitální zemi
A pokud nemůžu vysvětlit doktríny, nech naše rozdíly zapomenout
Budeme mít o čem diskutovat
Diskutovat
Diskutovat

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.