Playlisty Kecárna
Reklama

Bag It Up - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Gold and silver and sunshine is rising up
Pour yourself another cup of Lady Grey
Take my hand in the meantime, when you've had enough
You'll find me on the end of a runway, babe
Zlato a stříbro a sluneční záře stoupá
Nalíj do sebe další šálek Lady Grey
Vezmi mou ruku, když už máš dost
Najdeš mě na konci přistávací dráhy, zlato
Tell the world that you love them in a melody
Send my old piano and a telegram
Gotta get me a doctor with a remedy
I'm gonna talk a walk with the Monkey Man!
Řekni světu, že je miluješ v melodii
Pošli mi můj starý klavír a telegram
Musíš mě dostat k doktorovi s lékem
Chtěl jsem mluvit na procházce s Opičím Mužem!
Someone tell me I'm dreaming
The freaks are rising up through the floor
Everything I believe in
Is telling me that I want more, more, more
Někdo mi řekl, že sním
Šílenci stoupají nahoru skrz podlahu
Všechno v co věřím
Mi říká, že chci víc, víc, víc
Lay your love on the fire when you come on in
I got my hee-bee-jee-bees in a hidden bag
Tell me what you desire and we'll bag it up, high
Dej svou lásku do ohně když vstoupíš
Mám svoje hee-bee-jee-bees ve skrytém batohu
Řekni mi po čem toužíš a zabalíme to, vysoko
Someone tell me I'm dreaming
The freaks are rising up through the floor
Everything I believe in
Is telling me that I want more, more, more
Někdo mi řekl, že sním
Šílenci stoupají nahoru skrz podlahu
Všechno v co věřím
Mi říká, že chci víc, víc, víc
Lay your love on the fire when you come on in
I got my hee-bee-jee-bees in a hidden bag
Tell me what you desire and we'll bag it up, high
Dej svou lásku do ohně když vstoupíš
Mám svoje hee-bee-jee-bees ve skrytém batohu
Řekni mi po čem toužíš a zabalíme to, vysoko
Shine a light on your fire when you come on in
I got my hee-bee-jee-bees in a hidden bag
Tell me what you desire and we'll bag it up, high
Září světlo ve tvém ohni když vstoupíš
Mám svoje hee-bee-jee-bees ve skrytém batohu
Řekni mi po čem toužíš a zabalíme to, vysoko

Text přidala radulita

Video přidal obladi

Překlad přidala Essi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dig Out Your Soul

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.