Playlisty Akce
Reklama

On Raglan Road (with Dónal Lunny) - text, překlad

playlist Playlist
On Raglan Road on an Autumn day
I saw her first and knew,
that her dark hair would weave a snare
that I might one day rue.
I saw the danger yet I walked
along the enchanted way.
And I said, "Let grief be a fallen leaf
at the dawning of the day."
Na Raglan Road jednoho podzimního dne,
potkal jsem ji poprvé a věděl,
že její tmavé vlasy by mohli chystat léčku,
do které bych jednoho dne mohl spadnout,
viděl jsem to nebezpečí a pokračoval jsem v cestě,
dál okouzlen,
a řekl si: "Nechť je smutek padajícím listem,
na začátku nového dne."
On Grafton Street in November,
we tripped lightly along the ledge
of a deep ravine where can be seen
the worth of passions pledge.
The Queen of Hearts still making tarts
and I not making hay.
Oh, I loved too much by such, by such
is happiness blown away.
Na Grafton street v listopadu,
jsme zlehka cupitali po okraji
hluboké propasti, kde je možno vidět
význam vášnivého slibu.
Srdcová královna stále peče ovocné koláče
a já nedělám seno
No, miloval jsem příliš mnoho, a kolem a kolem
je štěstí odhozeno.
I gave her gifts of the mind,
I gave her the secret sign that's known
to the artists who have known the true
gods of sound and stone.
And word and tint I did not stint
for I gave her poems to say.
With her own name there and her dark hair,
like clouds over fields of May.
Dal jsem jí dary mysli.
Dal jsem jí tajné znamení,
jenž je známé všem umělcům, co kdy
znali opravdové bohy zvuku a kamene.
Se slovy a barvami jsem nešetřil.
Řekl jsem ji hromady básní.
S jejím jménem a jejími tmavými vlasy
jako mraky nad poli v květnu.
On a quiet street where old ghosts meet
I see her walking now,
away from me so hurriedly.
My reason must allow,
that I had ruled, not as I should.
A creature made of clay.
When the angel woos the clay,
he'll lose his wings at the dawn of day.
Na tiché ulici, kde se setkávají staří duchové
vidím ji, jak ode mě uspěchaně odchází.
Můj rozum musí připustit,
že jsem nemiloval tak, jak bych měl.
Stvoření z jílu.
Když se anděl bude dvořit jílu,
ztratí svá křídla na úsvitu dne.

Text přidal ison

Text opravila 606684876

Videa přidal ison

Překlad přidal ison

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Skladba Raglan Road vznikla podle melodie staré irské písně Fáinne Geal Lae ze 17. století a melancholický text o neopětované lásce byl vytvořen později.  (ison)
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.