Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Darling, I don't like it when you say
Bad things about yourself
Oh please don't talk that way
You are so beautiful
I wish you could see what I see
Miláčku, nemám rád, když říkáte,
Špatné věci o sobě
Oh prosím, nemluv takhle
Jsi tak krásná
Přeji si, abys mohl vidět to, co vidím,
You're an Angel
Angel, just like you always wanted to be
You're an Angel
Angel, just like you always wanted to be
Jsi anděl
Anděl, stejně jako jste vždy chtěli být
Jsi anděl
Anděl, stejně jako jste vždy chtěli být
So what if you did wrong things?
When you knew no better
The thing is to draw a line
And be the best you can at any given time
A co když jste špatné věci?
Když jste věděl, že o nic lepší
Jde o to, udělat tlustou čáru
A bude to nejlepší, co můžete v daném okamžiku
So what if some don't love you
That just means they do not know your heart
Is like the deepest ocean
Full of kindness and compassion
Takže co když někteří nemají tě miluju
To prostě znamená, že neznáte své srdce
Je jako nejhlubší oceán
Plný laskavosti a soucitu
You're an Angel
Angel, just like you always wanted to be
You're an Angel
Angel, just like you always wanted to be
Jsi anděl
Anděl, stejně jako jste vždy chtěli být
Jsi anděl
Anděl, stejně jako jste vždy chtěli být
And I don't want no wedding band
No shiny jewel for my hand
I only want a golden chain
To hang my love upon,
To hang my love upon,
To hang my love upon
A já nechci žádný snubní prsten
Žádné lesklý šperk za ruce
Chci jen zlatý řetěz
Chcete-li zavěsit svou lásku na,
Chcete-li zavěsit svou lásku na,
Chcete-li zavěsit svou lásku na
Don't hide your eyes from mine
Angels do fall down sometimes
They do get blind
It happens all the time
Nepoužívejte skrýt své oči od mého
Andělé padají někdy
Dělají si slepý
Stává se to po celou dobu
Oh let your eyes look into mine
You know I loved you all the time
I loved you all the time
Oh how I missed you when you weren't mine
Oh nechte své oči dívat do mých
Víš, že jsem tě miloval celou dobu
Miloval jsem tě celou dobu
Ach, jak mi chyběl, když jste nebyli moje
So many tears I cried
Just like a little child
But now those days are gone
I'm by your side
I'll love you even after I die
Tolik slz plakala jsem
Stejně jako malé dítě
Ale teď ty dny jsou pryč
Jsem na vaší straně
Budu tě milovat i poté, co jsem zemřít
You're an Angel
Angel, just like you always wanted to be
You're an Angel
Angel, just like you always wanted to be
Jsi anděl
Anděl, stejně jako jste vždy chtěli být
Jsi anděl
Anděl, stejně jako jste vždy chtěli být
And I don't want no wedding band
No shiny jewel for my hand
I only want a golden chain
To hang my love upon,
To hang my love upon,
To hang my love upon
A já nechci žádný snubní prsten
Žádné lesklý šperk za ruce
Chci jen zlatý řetěz
Chcete-li zavěsit svou lásku na,
Chcete-li zavěsit svou lásku na,
Chcete-li zavěsit svou lásku na

Text přidala katurinka

Text opravila LuciRoo

Videa přidali HayleyGinger, bedasong

Překlad přidala Makuska_66

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Soundtrack Bones

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.