Kecárna Playlisty

Under Different Welkins - text, překlad

playlist Playlist
I'm so scared of living my life in vain
I'm always always craving for better vibes
My hands are rough, my soul is heavy...
But they've always held me down
When my whole life was going south
Tak moc se bojím, že žiji marně svůj život
Vždycky, vždycky toužím po lepších vibracích
Moje ruce jsou hrubé, moje duše je těžká...
Ale oni mě vždycky drželi dole
Když můj celý život směřoval na jih
The three last years might have changed my life forever
Now I just wanna break free from these towering walls
To get this grey out of my mind
(Just once and for all)
'Cause when I'm here alone with the silence, I can't feel whole
No, I can't feel whole
Poslední tři roky navždy změnily můj život
Teď se prostě chci osvobodit od těchto tyčících se zdí
Abych dostal tuhle šedivou ze své mysli
(Jenom jednou a pro všechny)
Protože když jsem tu sám v tichu, nemůžu se cítit celý
Ne, nemůžu se cítit celý
You know
The road has always been the same
But the world is changing
I am lost
Lost amongst the days I'm living
I'm dreaming of a brighter way
Víš
Cesta vždycky byla stejná
Ale svět se mění
Jsem ztracený
Ztracený mezi dny, které žiji
Sním o jasnějších cestách
I've placed my heart on an altar
Have set my soul ablaze
In hope to save me from myself
Položil jsem svoje srdce na oltář
Poslal jsem svou duši do plamenů
Ve víře, že se tím zachráním
Oh you know we may walk under different welkins
But when I'm drowning in your eyes
O, ty víš, že možná chodíme pod rozdílnými nebi
Ale když se topím v tvých očích
I can feel that I am not alone anymore
With the stranger
Cítím, že už nejsem sám
S cizincem
That I see into the mirror
Not alone with my fucking pain, again
Že vidím do zrcadla
Ne sám se svou zasranou bolestí, znovu
So don't let me...
Don't let me think my life is vain;
Tak mě nenech....
Nenech mě myslet si, že můj život je marný
I'm so far from seeing the life through their heart shaped glasses
I'm always always craving for better vibes
Jsem tak daleko od vidění života skrz jejich sklíčka ve tvaru srdcí
Vždycky, vždycky toužím po lepších vibracích
'Cause the world is mad, the world is crazy
And it keeps bringing me down
Each day my life keeps going south
Protože svět je šílený, svět je bláznivý
A pořád mě to strhuje dolů
Každý den mého života míří na jih
The three last years might have changed my life forever
Now I just wanna break free from these towering walls
To get this grey out of my mind
(Just once for all)
'Cause when I'm here alone with the silence, I can't feel whole
Poslední tři roky navždy změnily můj život
Teď se prostě chci osvobodit od těchto tyčících se zdí
Abych dostal tuhle šedivou ze své mysli
(Jenom jednou a pro všechny)
Protože když jsem tu sám v tichu, nemůžu se cítit celý
Ne, nemůžu se cítit celý
Show me the fire, ignite me
I'm feeling so cold
I wanna know why I'm aching
Look in my eyes, tell me what you see
I'm feeling so numb
I need a sign to keep on fighting
Ukaž mi oheň, zapal mě
Je mi taková zima
Chci vědět, proč mě to tak bolí
Koukni mi do očí, řekni mi, co vidíš
Cítím se tak otupělý
Potřebuji znamení, abych pokračoval v bojování
I need a sign to keep on fighting
Don't let me live my life in vain
I need a sign to keep on fighting
Don't let me live my life in vain
Don't let me think my life is vain
Potřebuji znamení, abych pokračoval v bojování
Nenech mě žít můj život v marnosti
Potřebuji znamení, abych pokračoval v bojování
Nenech mě žít můj život v marnosti
Nenech myslet si, že můj život je marný

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala UnseenLucy

Překlad opravila UnseenLucy


Noir

Novelists texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.