Kecárna Playlisty

À Travers Le Miroir - text, překlad

playlist Playlist
She imprisoned my soul in a bottle
Like a firefly
And threw it again to the fire
Ona uvěznila mou duši v lahvi
Jako světlušku
A zahodila ji zase do ohně
She drew me that life on a vacant canvas
But she's gone with its colors
We're playing a duet
But the melody of melancholy seems to be the only thing we share
Namalovala mi ten život na prázdné plátno
Ale odešla s barvami
Hrajeme duet
Ale melodie melancholie se zdá být tou jedinou věcí, kterou sdílíme
Tell me the secrets of her fantasy
How could I believe in this heaven that she promises?
Řekni mi tajemství její fantazie
Jak jsem mohl věřit v tohle nebe, které slibovala?
She's calling my name in my dreams
I can't hide
Oh she's in the walls, and she never falls asleep
I feel her presence
In these streets, in my house
In these thoughts that I have
With her cloak and her big black scythe
V mých snech volá mé jméno
Nemůžu se schovat
O, je ve stěnách a nikdy nespí
Cítím její přítomnost
V těchhle ulicích, v mém domě
V těchhle myšlenkách, které mám
S jejím pláštěm a její velkou četnou kosou
This sharp taste of iron doesn't really leave
(Never really leaves)
Like calling her ghost through the mirror
I'm painting my life on this vacant canvas with my own blood
Tahle ostrá chuť ironie nikdy úplně neodejde
(Nikdy úplně neodejde)
Volám jejího ducha skrz zrcadlo
Maluji svůj život na tohle prázdné plátno svou vlastní krví
She's calling my name in my dreams
I can't hide
Oh she's in the walls, and she never falls asleep
I feel her presence
In these streets, in my house
In these thoughts that I have
With her cloak and her big black scythe
V mých snech volá mé jméno
Nemůžu se schovat
O, je ve stěnách a nikdy nespí
Cítím její přítomnost
V těchhle ulicích, v mém domě
V těchhle myšlenkách, které mám
S jejím pláštěm a její velkou četnou kosou
I'm calling her ghost through the mirror
Oh I know that I just can't hide
Volám jejího ducha skrz zrcadlo
O, vím, že se prostě nemůžu schovat

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala UnseenLucy


Noir

Novelists texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.