Playlisty Kecárna
Reklama

Somebody Else - text, překlad

playlist Playlist
Drifting on the airwaves
Stuck with earphones on
Can't feel no connection with the world around you
Plující na vlnách
Chyceni ve sluchátkách
Necítím žádné spojení se světem kolem tebe
Like overwhelmed by signals
Caught in a million wires
I keep on trying to believe
It's not too late to change, no
Jako ohromen signály
Chycen v milionech drátech
Dál se snažím věřit
Není pozdě na změnu, ne
It's like everyone needs to share
And wanna be adopted
How many likes just to feel alive?
Are we all disconnected?
Jako by měl každý potřebu se dělit
A chtěl být adoptován
Kolik lajků stačí k cítění se naživu?
Jsme všichni odpojeni?
Can't get no reception
Yet every streets are crowded
And all is too intense
But nothing is ever made to last here
Nemůžu získat žádný příjem
Přesto je každá ulice zaplněná
A je to všechno moc intenzivní
Ale nic není k tomu, aby trvalo
Plasticize these feelings
A dozen filters on the face
And tell me how you're feeling
Změkči tyto pocity
Tucet filtrů na obličeji
A řekni mi, jak se cítíš
How can we find ourselves in their world
If we're all dreaming to be somebody else...
And only suffer the difference?
Jak se můžeme najít v jejich světě
Pokud jen sníme o tom, že jsme někým jiným...
A jen trpíme odlišnost?
Drifting on the airwaves
Like tryna forget what's wrong
Can't feel no connection with the world around you
Plující na vlnách
Chyceni ve sluchátkách
Necítím žádné spojení se světem kolem tebe
Like seeing the world expire
Caught in a million wires
I keep on tryna believe it's not too late to change
Jako by vidění světa skončilo
Chycen v milionu drátů
Dál se snažím věřit, není pozdě na změnu
I'm sick of seeing ads
Sick of being forced to watch
So sick of being told who I am
I'm sick of hearing lies
So sick of hearing lies
So tired of trying
Je mi zle ze všech reklam
Je mi zle z věčného nucení sledovat
Tak je mi zle z toho, že je mi řečeno, kdo jsem
Je mi zle z poslouchání lží
Je mi zle z poslouchání lží
Tak unaven ze snažení se
How can we find ourselves in their world
If we're all dreaming to be somebody else...
And only suffer the difference?
Jak se můžeme najít v jejich světě
Pokud jen sníme o tom, že jsme někým jiným...
A jen trpíme odlišnost?
Can't get no reception Nelze získat žádný příjem

Text přidal LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

C'est La Vie

Reklama

Novelists texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.