Kecárna Playlisty

Monochrome - text, překlad

playlist Playlist
I'm trying to survive these strange days
This life can be such an adventure
The world stands before my eyes
wilder than it has ever been
Snažím se přežít tyhle zvláštní dny
Tento život může být takové dobrodružství
Svět stojí před mýma očima
divočejší, než kdy předtím
I forgot these old memories of youth
that were caught right under the surface
Forgot these souvenirs of you
that were calling back the pain
Zapomněl jsem na staré vzpomínky na mládí
které byly chyceny přímo pod povrchem
Zapomněl jsem upomínky na tebe
které vyvolávaly bolest
Oh I never felt happy somehow
But I'm trying, I'm trying the best I can
Oh I really wanna feel happy sometimes
Really wanna know where the lights are
But it only feels so wrong
It's eating me alive
Oh, nikdy jsem se necítil nijak šťastný
Ale snažím se, snažím se jak nejlépe umím
Oh, občas se vážně chci cítit šťastný
Opravdu chci vědět, kde jsou světla
Ale cítím se jen špatně
Pojídá mě to zaživa
I never know how to shorten the distance
between my heart and my head
'Cause through my eyes, the days are monochrome
Nikdy nevím, jak zkrátit vzdálenost
mezi mým srdcem a hlavou
Protože v mých očích jsou dny černobílé
I wanna feel the light of a new day
But I'm so scared of it all...
I'm scared this utter joy ain't lasting forever
It's eating me alive
It's eating me alive..
Chci cítit světlo nového dne
Ale ze všeho mám takový strach..
Bojím se, že tato naprostá radost nepotrvá navždy
Pojídá mě to zaživa
Pojídá mě to zaživa
Oh I never felt happy somehow
But I'm trying, I'm trying the best I can
Oh I really wanna feel happy sometimes
Really wanna know where the lights are
But it only feels so wrong
It's eating me alive
Oh, nikdy jsem se necítil šťastný
Ale snažím se, snažím se jak nejlépe umím
Oh, opravdu se někdy chci cítit šťastný
Opravdu chci vědět, kde jsou světla
Ale cítím se na nic
Pojídá mě to zaživa
I'm trying to survive my feelings
The joy is the ghost of a wanderer
Lost somewhere outside of here
Counting every hour
Snažím se přežít své pocity
Radost je duch poutníka
Ztraceného někde venku
Počítajíc každou hodinu

Text přidala Arisu-chan

Text opravila Arisu-chan

Video přidala Arisu-chan

Překlad přidala Arisu-chan

Překlad opravila Arisu-chan


Noir

Novelists texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.