Kecárna Playlisty
Reklama

Modern Slave - text, překlad

playlist Playlist
Let me escape
This chronic feeling sinking into me
When I’m gazing at the black empty skies.
Bring me closer to the firmament’s light
And just...
Don’t let me come down.
Nech mě uniknout
Tenhle chronický pocit se ve mně topí
Když zírám na černou prázdnou oblohu
Doveď mě blíž ke světlu oblohy
A jen ...
Mě nenech sestoupit
Take me away
Far from what eyes can see
Before my reveries come to an end.
Vezmi mě pryč
Daleko od toho, co oči můžou vidět
Než mé snění skončí
Don’t wanna be a modern slave
Of this wall-less prison.
I’ve seen enough of the man-made hell
Masking the horizon.
Nechci být moderní otrok
Tohoto vězení bez zdí
Viděl jsem člověkem stvořené peklo
Maskující obzor
Don’t bring me back to the ground,
Life looks better up there,
Far from the noises of the world.
(Far from the hell on the ground )
Don’t bring me back down.
Let me get far away from…
Far from the hell on the ground.
Nevracej mě zpátky na zem
Život tu nahoře vypadá lépe
Daleko od hluků světa
(Daleko od pekla na zemi)
Nevracej mě zpátky
Dovol mě se vzdálit od ...
Od pekla na zemi
Show me there’s something more than...
These open graveyards of metal.
Take me away from this wasteland built on lies,
Mirrors of our fucking greed,
Reflect of our vanity.
Ukaž mi, že je tu něco víc než ...
Tyhle otevřené kovové hřbitovy
Vezmi mě od této pustiny postavené na lžích
Zrcadla naší zkurvené chamtivosti
Odráží naši marnost
Drowned in the crowd,
Consumed by the world’s effervescence,
This whole system's a circus...
I don't ever wanna come back down.
Utopen v davu
Požírán světovým šumem
Tenhle celý systém je cirkus ...
Nechci se vracet dolů
Don’t bring me back to the ground,
Life looks better up there,
Far from the noises of the world.
(Far from the hell on the ground)
Don’t bring me back down.
Let me get far away from...
Far from the hell on the ground.
Nevracej mě zpátky na zem
Život tu nahoře vypadá lépe
Daleko od hluků světa
(Daleko od pekla na zemi)
Nevracej mě zpátky
Dovol mě se vzdálit od ...
Od pekla na zemi

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

C'est La Vie

Reklama

Novelists texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.