Playlisty Kecárna
Reklama

Sonet Of The Moon - text, překlad

Look how the pale queen of the silent night
Doth cause the ocean to attend upon her,
And he, as long as she is in his sight,
With her full tide is ready her to honor.
Vypadá jako bledá královna tiché noci
Oceán je nad ní přítomen
A on, tak dlouho dokud ji vidí
S plným přílivem je připraven k její cti
But when the silver waggon of the moon
Is mounted up so high he cannot follow,
The sea calls home his crystal waves to moan,
And with low ebb doth manifest his sorrow.
Ale když stříbrný vůz měsíce
Je nahoře, takže ho nemůže následovat
Moře volá domů jeho krystalové vlny k sténání
A s bodem mrazu projevuje smutek
So you that are the sovereign of my heart
Have all my joys attending on your will;
My joys low-ebbing when you do depart,
When you return their tide my heart doth fill.
Takže ty, tady je suverénnost mého srdce
Mám všechny své radost na tvé vůli
Moje radosti na bodu mrazu, když se odchyluješ
Když se vracíš do mého srdce přílivem
So as you come and as you do depart,
Joys ebb and flow within my tender heart.
Takže když přicházíš a když se odchyluješ
Radosti odplouvají a plují do mého jemného srdce

Text přidal PanTemnot

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Never More Requiem

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.