Playlisty Kecárna
Reklama

Eclipse [Live At The Roundhouse] - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Salted streams of dismay
Cascade down my swollen face
I'm not afraid
I'm not afraid
And I can taste your failure
Slané potoky zděšení
Tečou dolů po mé oteklé tváři
Nebojím se
Nebojím se
A můžu okusit tvé selhání
BLAME
A loyal dog on a tight lead
SHAME
A rabid wolf you can't feed
PAIN
Is what you feel
But you can’t speak
So take it out on me
VINA
Věrný pes na těsném vodítku
HANBA
Vzteklý vlk kterého nemůžeš nakrmit
BOLEST
Je to, co cítíš
Ale nemůžeš mluvit
Tak to ze mě vezmi
Take it out on me Vezmi to ze mě
I was here to catch your blows
Bruises, tears, no place called home
By your design, my fear's alive
No place to hide, your sacrifice
Byl jsem tu, abych chytal tvé rány
Modřiny, slzy, bez místa jménem domov
Dle tvého designu, můj strach je naživu
Není kam se schovat, tvá oběť
Butterfly wings would shake the ground
Every minuscule action you surround
With anger, abuse and more bad news
Your truth is fear
You taste of failure
Motýlí křídla by otřásla zemí
Každá nepatrná akce kterou obklopuješ
Hněvem, zneužitím a špatnými zprávami
Tvá pravda je strach
Zachutnáváš selhání
BLAME
A loyal dog on a tight lead
SHAME
A rabid wolf you can't feed
PAIN
Is what you feel
But you can’t speak
So take it out on me
VINA
Věrný pes na těsném vodítku
HANBA
Vzteklý vlk kterého nemůžeš nakrmit
BOLEST
Je to, co cítíš
Ale nemůžeš mluvit
Tak to ze mě vezmi
Take it out on me Tak to ze mě vezmi
Salted streams
Of dismay
Cascade down
My swollen face
Slané potoky
Zděšení
Tečou dolů po
Mé oteklé tváři
I'm not afraid
I'm not afraid
I'm not afraid
And I can taste your failure
Nebojím se
Nebojím se
Nebojím se
A můžu okusit tvé selhání
I will never let myself be like you Nikdy si nedovolím být jako ty
You think we're one in the same
There's more to me than a name
I'll wear it proud but
I will never let myself be like you
Myslíš, že jsme stejní
Pro mě je to víc než jméno
Nosím ho hrdě, ale
Nikdy si nedovolím být jako ty

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Live At The Roundhouse

Reklama

Northlane texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.