Playlisty Kecárna
Reklama

Colourwave - text, překlad

playlist Playlist
I am what I createJsem, co tvořím
Lashed by tongues of electric fire
Shimmering rivers crystalline
Run though frozen glimpses in time
And I just can't ignore this sight
Pouring down on me relentlessly
I just can't ignore this feeling
Deafened by rolling waves of realisation
Frozen, mesmerised in the rain
Připoután jazyky elektrického ohně
Třpytivé řeky krystalizují
Utíkej zmrzlými záblesky času
A prostě nemůžu ignorovat tento pohled
Neúnavně na mě stékající
Nemůžu ignorat tento pocit
Ohlušen valícími se vlnami realizace
Zmrzlý, uchvácen v dešti
In my darkest days
I only saw the shades of grey
In a world that drips in colour
O mých nejtemnějších dnech
Viděl jsem jen odstíny šedé
Ve světě, který kape v barvě
Droplets of life form in freefall in covalescenece
They hammer into the soil
Carving new streams of essence, through turmoil
Kapičky životní formy ve volném pádu v rekonvalescenci
Bouchají kladivem do půdy
Řezající nové proudy podstaty skrz otřes
I am just as fluid, as immortal and lucid
As the Earth that morphs, in the violence of a thunderstorm
Jsem prostě jako tekutina, stejně nesmrtelná a lucidní
Stejně jako Země co se mění v násilí bouřky
My life is what I make of my trials and mistakes
My life is what I make, I am what I create
Můj život je to, co tvořím ze svých vlastních pokusů a omylů
Můj život je to, co tvořím, jsem to, co tvořím
I am what I create
I am what I create
I am what I create
Jsem to, co tvořím
Jsem to, co tvořím
Jsem to, co tvořím
In my darkest days
I only saw the shades of grey
In a world that drips in colour
O mých nejtemnějších dnech
Viděl jsem jen odstíny šedé
Ve světě, který kape v barvě

Text přidal LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mesmer

Reklama

Northlane texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.