Playlisty Kecárna
Reklama

Holy Water - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You swear to God and then you wake up
Covered in your makeup
Never gonna figure it out
You're losing faith in what you made up
Passover or pass out
Drunk on holy water
Přísaháš Bohu a pak se probouzíš
Zakrytá svým make-upem
Nikdy na to nepřijdeš
Ztrácíš víru v to, co jsi udělala
Pesach nebo vyjdi
Opilá svěcenou vodou
Somebody call a doctor, think a part of me died
When something opened my heart
Let a stranger inside
I was led to believe in a dream
Promises of a paradise
Někdo zavolejte doktora, myslím, že má část zemřela
Když něco otevřelo mé srdce
Pusť cizince dovnitř
Byl jsem veden ve víru v sen
Sliby ráje
I heard you talking to yourself at night
I will pray for you, I will pray for you
When the darkness come and no one's by your side
I will pray for you, I will pray for you
Slyšel jsem tě mluvit si pro sebe za noci
Budu se za tebe modlit, budu se za tebe modlit
Když temnota přichází a nikdo není po tvém boku
Budu se za tebe modlit, budu se za tebe modlit
You swear to God and then you wake up
Covered in your makeup
Never gonna figure it out
You're losing faith in what you made up
Passover or pass out
Drunk on holy water
I will pray for you
Přísaháš Bohu a pak se probouzíš
Zakrytá svým make-upem
Nikdy na to nepřijdeš
Ztrácíš víru v to, co jsi udělala
Pesach nebo vyjdi
Opilá svěcenou vodou
Budu se za tebe modlit
Thought I'd never put my life into the fate of a dice
Then watching it steal my faith
Like a thief in the night
I was led to believe in a dream
Promises of a paradise
Myslel jsem si, že nikdy nevložím svůj život do osudu kostky
Pak ji sleduji okrádat mě o víru
Jako zloděj za noci
Byl jsem veden ve víru v sen
Sliby ráje
We speak in tongues
Worship the sun ‘til kingdom come
Like someone’s listening
Mluvíme v jazycích
Uctívej slunce, než přijde království
Jako by někdo poslouchal
I heard you talking to yourself at night
I will pray for you, I will pray for you
Slyšel jsem tě mluvit si pro sebe za noci
Budu se za tebe modlit, budu se za tebe modlit
You swear to God and then you wake up
Covered in your makeup
Never gonna figure it out
You're losing faith in what you made up
Passover or pass out
Drunk on holy water
I will pray for you
Přísaháš Bohu a pak se probouzíš
Zakrytá svým make-upem
Nikdy na to nepřijdeš
Ztrácíš víru v to, co jsi udělala
Pesach nebo vyjdi
Opilá svěcenou vodou
Budu se za tebe modlit
We speak in tongues
Worship the sun ‘til kingdom come
Like someone’s listening
Mluvíme v jazycích
Uctívej slunce, než přijde království
Jako by někdo poslouchal
This ain’t a reckoning
This is the end of the path
This ain’t a reckoning
Drunk on holy water
Tohle není zúčtování
Tohle je konec cesty
Tohle není zúčtování
Opilí svěcenou vodou
We speak in tongues
Worship the sun ‘til kingdom come
Like someone’s listening
I will pray for you
Mluvíme v jazycích
Uctívej slunce, než přijde království
Jako by někdo poslouchal
Budu se za tebe modlit

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dark And Beautiful Secrets

Reklama

Normandie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.