Playlisty Kecárna
Reklama

Speak - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Falling hard, falling trough the system
Nothing to hold on, depending on yourself
The life we live are made of choices
Created by a million voices
Fighting to survive, fighting to be sober
Hanging by a thread, the slightest slope and it's over
Pain deep inside, don't keep it unspoken
Impossible to hide, I know you are broken
Tvrdý pád, pád skrz systém
Není se čeho držet, záleží jen tobě
Život, který žijeme, je tvořen možnostmi
Vytvořenými miliony hlasy
Bojujeme o přežití, bojujeme za střízlivost
Visí na niti, sebemenší svah a je po všem
Bolest hluboko uvnitř, nenechávej ji nevyslovenou
Nelze to skrýt, já vím, že jsi zlomený
You are more than a shell
Don't care about what people say
Step out of your cell
Your heart is made of gold
Show them, let 'em know
Let 'em know
Jsi víc než jen ulita
Nestarej se o to, co lidé říkají
Vyjdi ze své cely
Tvé srdce je ze zlata
Ukaž jim, dej jim to vědět
Dej jim to vědět
[Chorus]
Speak! Let it out
Doors will open
Breathe! Let it in
Live again
Stay above ground or six feet under
Your life on the line, don't waste it all
[Chorus]
Mluv! Pusť to
Dveře se otevřou
Dýchej! Pusť ho dovnitř
Žíj znovu
Zůstaň nad zemí nebo šest stop pod
Tvůj život je na čáře, neplýtvej s ním
Dancing with your demons
A path with no return
Play your cards wrong and you will fall, you will burn
Actions, consequences, learn from your mistakes
Facing the reality is all what it takes
Stand up straight, show me who you are
Don't be ashamed by your internal scar
Pain deep inside, don't keep it unspoken
Impossible to hide, I know you are broken
Tanecuj se svými démony
Cesta bez návratu
Zahraj špatně své karty a spadneš, spálíš se
Akce, důsledky, pouč se ze svých chyb
Čelit realitě je vše, co je potřeba
Postav se, ukaž mi, kdo jsi
Nestyď se za své vnitřní jizvy
Bolest hluboko uvnitř, nenechávej ji nevyslovenou
Nelze to skrýt, vím, že jsi zlomený
You are more than a shell
Don't care about what people say
Step out of your cell
Your heart is made of gold
Show them, let 'em know
Let 'em know
Jsi víc než jen ulita
Nestarej se o to, co lidé říkají
Vyjdi ze své cely
Tvé srdce je ze zlata
Ukaž jim, dej jim to vědět
Dej jim to vědět
[Chorus]
Speak! Let it out
Doors will open
Breathe! Let it in
Live again
Stay above ground or six feet under
Your life on the line, don't waste it all
Speak!
Speak!
[Chorus]
Mluv! Pusť to
Dveře se otevřou
Dýchej! Pusť ho dovnitř
Žíj znovu
Zůstaň nad zemí nebo šest stop pod
Tvůj život je na čáře, neplýtvej s ním
Mluv!
Mluv!
You are more than a shell
Don't care about what people say
Step out of your cell
Your heart is made of gold
Show them, let 'em know
Let 'em know
Jsi víc než jen ulita
Nestarej se o to, co lidé říkají
Vyjdi ze své cely
Tvé srdce je ze zlata
Ukaž jim, dej jim to vědět
Dej jim to vědět
[Chorus]
Speak! Let it out
Doors will open
Breathe! Let it in
Live again
Stay above ground or six feet under
Your life on the line, don't waste it all
[Chorus]
Mluv! Pusť to
Dveře se otevřou
Dýchej! Pusť ho dovnitř
Žíj znovu
Zůstaň nad zemí nebo šest stop pod
Tvůj život je na čáře, neplýtvej s ním
Speak! Let it out
Doors will open
Breathe! Let it in
Live again
Stay above ground or six feet under
Your life on the line, don't waste it all
Mluv! Pusť to
Dveře se otevřou
Dýchej! Pusť ho dovnitř
Žíj znovu
Zůstaň nad zemí nebo šest stop pod
Tvůj život je na čáře, neplýtvej s ním

Text přidala Atlis

Video přidala Atlis

Překlad přidala Atlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.