Playlisty Kecárna
Reklama

Zero-Sum - text, překlad

playlist Playlist
They're starting to open up the sky, they're starting to reach down through.
It feels like we're living in that split second of a car crash.
And time is slowing down, and if we'd only had a little more time than this, I'll just hold your hand.
Do you remember the time we...?
And all the times we...?
And should have...?
And were going to...?
I know.
Začínají otvírat oblohu, začínají sahat zeshora
Vypadá to, jako bychom žili ve zlomku sekundy při okamžiku nárazu auta.
A čas se zpomaluje a kdybychom měli jen trochu víc času, než je, jen vezmu tvoji ruku.
Pamatuješ na časy, kdy jsme..?
A na všechno, co jsme..?
A na to, kdyby..?
A budeme..?
Já vím.
And I know you remember. How would he justify it all?
And we knew better; in our hearts... we knew better.
And we told ourselves it didn't matter.
We're trying to continue, and none of that matters anymore.
In the hour of our twilight...
And soon it will be all said and done, and we'll all be back together, as one...
And we will... continue... at all.
A já vím, že si to pamatuješ. Jak by to mohl ospravedlnit?
A věděli jsme to líp: v našich srdcích... věděli jsme to líp.
A řekli jsme si, že na tom nezáleží.
Snažili jsme se pokračovat, a nic z toho už nemá smysl.
V hodině našeho soumraku...
A brzo bude vše řečeno a provedeno, a my všichni budeme zpět spolu, jako jeden...
A budeme...pokračovat...ve všem.
Shame on us, doomed from the start
May God have mercy on our dirty little hearts
Shame on us for all we have done
And all we are worth is just zeroes and ones
Hanba nám, ničeni od začátku
Ať má Bůh slitování s našimi malými špinavými srdci
Hanba nám za vše, co jsme udělali
A vše, co si zasloužíme, je být jedničkami a nulami
And you never get away, and you never get to take the easy way,
And all this is a consequence, born by our own hand...
If you believe in that sort of things.
And did you ever really find, when you closed your eyes,
Any place that was still, and at peace?
A nikdy neunikneš a nikdy nenajdeš snadnější cestu,
a všechno to je důsledek, zrozen naší rukou...
Pokud věříš v tyhle věci.
A našels vůbec někdy, když jsi zavřel oči,
jakékoliv místo, které bylo klidné a v míru?
And I guess I just wanted to tell you, as the lights start to fade,
That you are the reason that I am not afraid.
And I guess I just wanted to mention, as the heavens will fall,
We will be together soon if we will be anything at all.
A myslím, že jsem ti to chtěl říct, když světla začala blednout,
že ty jsi důvod, proč se nebojím.
A myslím, že jsem chtěl podotknout, až budou padat nebesa,
Že budeme brzo spolu, pokud budeme vůbec něčím.
Shame on us, doomed from the start
May God have mercy on our dirty little hearts
Shame on us for all we have done
And all we are worth is just zeroes and ones
Hanba nám, ničeni od začátku
Ať má Bůh slitování s našimi malými špinavými srdci
Hanba nám za vše, co jsme udělali
A vše, co si zasloužíme, je být jedničkami a nulami

Text přidala Raduwa

Videa přidali obladi, Lukasek302

Překlad přidal Overtonal

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Year Zero

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.