Kecárna Playlisty

Ghost Love Score - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
We used to swim the same moonlight waters
Oceans away from the wakeful day
Plavávali jsme ve stejných, měsícem osvícených vodách
Oceány daleko od bezesného dnu
My fall will be for you
My love will be in you
If you be the one to cut me
I will bleed forever
My fall will be for you
My love will be in you
If you be the one to cut me
I will bleed forever
Můj pád bude pro tebe-
Moje láska bude v tobě
Když budeš ta, co mě má probodnout
Budu krvácet navždy
Můj pád bude pro tebe-
Moje láska bude v tobě
Když budeš ta, co mě má probodnout
Budu krvácet navždy
Scent of the sea before the waking of the world
Brings me to thee
Into the blue memory
Vůně moře před probuzením světa
Mě přináší k tobě
Do smutné vzpomínky
My fall will be for you
My love will be in you
If you be the one to cut me
I will bleed forever
My fall will be for you
My love will be in you
If you be the one to cut me
I will bleed forever
Můj pád bude pro tebe-
Moje láska bude v tobě
Když budeš ta, co mě má probodnout
Budu krvácet navždy
Můj pád bude pro tebe-
Moje láska bude v tobě
Když budeš ta, co mě má probodnout
Budu krvácet navždy
Into the blue memory Do smutné vpomínky
A siren from the deep came to me
Sing my name my longing
Still I write my songs about that dream of mine
Worth everything I may ever be
Přišla ke mě siréna z hlubin
Zpívala mé jméno, mou touhu
Stálé píšu své písně o tom mém snu
Cenném jako všechno čím mohu kdy být
The Child will be born again
That siren carried him to me
First of them true loves
Singing on the shoulders of an angel
Without care for love 'n loss
Dítě se znovu narodí
Ta siréna ho ke mě přinesla
První z těch pravých lásek
Zpívající na ramenech anděla
Bez starosti o lásku a ztrátu
Bring me home or leave me be
My love in the dark heart of the night
I have lost the path before me
The one behind will lead me
Vezmi mě domů nebo mě nech být
Moje láska v temném srdci noci
Ztratil jsem cestu před sebou
Ta za mnou mě povede
Take me
Cure me
Kill me
Bring me home
Every way
Every day
Just another loop in the hangman's noose
Vezmi mě
Uzdrav mě
Zabij mě
Vezmi mě domů
Každá cesta
Každý den
Je jenom další smyčkou v katově oprátce
Take me, cure me, kill me, bring me home
Every way, every day
I keep on watching us sleep
Vezmi mě, uzdrav mě, zabij mě, vezmi mě domů
Každá cesta, každý den
Stále se dívám jak spíme
Relive the old sin of Adam and Eve
Of you and me
Forgive the adoring beast
Prožij znovu starý hřích Adama a Evy
Tebe a mě
Odpusť tomu milujícímu monstru
Redeem me into childhood
Show me myself without the shell
Like the advent of May
I`ll be there when you say
Time to never hold our love
Vrať mě do dětství
Ukaž mi mě bez skořápky
Jako nástup máje
Budu u tebe, když řekneš
Čas nikdy nazdrží naši lásku
My fall will be for you
My love will be in you
You were the one to cut me
So I'll bleed forever
My fall will be for you
My love will be in you
If you be the one to cut me
I will bleed forever
Můj pád bude pro tebe-
Moje láska bude v tobě
Když budeš ta, co mě má probodnout
Budu krvácet navždy
Můj pád bude pro tebe-
Moje láska bude v tobě
Když budeš ta, co mě má probodnout
Budu krvácet navždy

Text přidala danulka

Text opravila bloomKlenot

Videa přidali winter, AdulKa285, blazacz

Překlad přidala baarushkan

Překlad opravil CzechMan

Zajímavosti o písni

  • Tajra Turunen má tuhle píseň od Nightwish nejraději. (666611)

Decades

Nightwish texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.