Playlisty Kecárna
Reklama

Higher Than Life - text, překlad

Hey you fool I'm talking to you
Come listen what I have to say
Your life I see please listen to me
Cause I know the way to be free
Hey, blázne, mluvím k tobě
Pojď si poslechnout, co mám na jazyku
Tvůj život, vidím, prosím, poslouchej mě
Protože znám cestu k úniku
Come hear my story
A world of its own
You will feel like stars in the sun
Vyslechni si můj příběh
Samotný svět
Budeš se cítit jako hvězdy ve slunci
Hours to come
When you choose how to live
Always feel...always see!
Hodiny zbývají
Když si vybereš, jak žít
Vždy ciť...vždy viď
Higher than life we will be
Always a blue sky should see
Never feel bad about some dark rainy clouds
Always remember blue skies
It cannot rain all the time
Higher than life we will be like the sun
Budeme vyšší než život
Modrá obloha by vždy měla být vidět
Nikdy nemít špatný pocit z nějakých temných, deštivých mraků
Vždy si zapamatuj modrá oblaka
Pořád nemůže pršet
Budeme vyšší než život, jako slunce
Time to see how your life would be
If you doesn't listen to me
Your mind feel clear not knowing fear
Cause our gate to heaven is near
Je čas vidět, jaký bude tvůj život
Když mě nebudeš poslouchat
Tvá mysl se zdá čistá, nezná strach
Protože naše brána do nebe je blízko
Come feel the glory
A world of its own
You will feel like stars in the sun
Pojď pocítit vítězství
Samotný svět
Budeš se cítit jako hvězdy ve slunci
Secrets of life
Shouldn’t care no one knows
Always feel...always see!
Tajemství života
Nestarej se, nikdo neví
Vždy ciť...vždy viď

Text přidala Eva01

Překlad přidala Eva01

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Symphony Of The Night

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.