Playlisty Akce
Reklama

You Are The Heart - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

"Every 14.2 minutes someone in the United States dies by suicide.
Nearly 1,000,000 people make a suicide attempt every year.
90% of people who die by suicide had a treatable mental disorder when they died.
This is our message to give hope back to those who are lost in despair."
Každých 14,2 minut někdo ve Spojených Státech spáchá sebevraždu.
Skoro 1,000,000 lidí se každoročně o sebevraždu pokusí
90% lidí, kteří spáchali sebevraždu měli vyléčitelnou mentální poruchu, když zemřeli.
Tento vzkaz má vrátit naději těm, kteří jsou ztraceni v zoufalství.
Staring blank at the wall
Never been so alone
Why can't they get me?
Would they care if I was gone?
Slepě koukám do zdi
Nikdy jsem nebyl tak sám
Proč mě nemůžou vyzvedout?
Starali by se, kdybych tu nebyl?
Spinning around all alone
In my head tonight
Would it all be so easy?
Would they ever miss me?
Sám se točím do kola
dnes večer v mé hlavě
Bylo by to tak jednoduché?
Chyběl bych jim?
You can't let them win
I won't let you give in
Nemůžeš je nechat vyhrát
Nemůžu tě nechat odevzdat se
You are the heart that beats inside of me
If you give up tonight, you give up on me
Don't go out, so don't go out
Like a teenage tragedy
Jsi srdce, které bije uvnitř mě
Když se dneska vzdáš, vdáš se mě
Nechoď ven, nechoď ven
jako pubertální tragédie
Don't go out, so don't go out
Like a teenage tragedy
Nechoď ven, nechoď ven
jako pubertální tragédie
You are screaming
Seems like no one's listening
You want to be found
No one knows you're missing
Křičíš
Vypadá to, že tě nikdo neposlouchá
Chceš být nalezen
Nikdo neví, že tu nejsi
You wonder why
There's no tears when you cry
And it feels like goodbye
Well not tonight
Ptáš se proč
Tu nejsou žádné slzy, když pláčeš
vypadá to na Sbohem
ale ne dnes večer
Every sad ending
Has a new beginning
Každý smutný konec
má nový začátek
Stand up and fight, don't let them hold you down
It can't end tonight, we gotta hold our ground
Not going out, not going out, like a teenage tragedy
Not going out, not going out, like a teenage tragedy
Postav se a bojuj, nedovol jim aby tě drželi u dna
Dnes to nesmí skončit, musíme se držet naší země
Nejdu ven, nejdu ven, jako pubertální tragédie
Nejdu ven, nejdu ven, jako pubertální tragédie
Put down the knife
Take back your life
Put down the knife
And take back your life
Polož ten nůž
vezmi si zpět svůj život
polož ten nůž a vezmi si zpátky svůj život
It's all inside, you can change the world
So don't you dare give up on me tonight
Je to všechno uvnitř, můžeš změnit svět
Takže se neopovažuj vzdát se mě dnes večer
You are the heart that beats inside of me
If you give up tonight, you give up on me
Don't go out, so don't go out like a teenage tragedy
Don't go out, so don't go out like a teenage tragedy
Jsi srdce, které bije uvnitř mě
Když se dneska vzdáš, vdáš se mě
Nechoď ven, nechoď ven jako pubertální tragédie
Nechoď ven, nechoď ven jako pubertální tragédie
Boom boom boom
You are the heart inside
Boom boom boom
You are the heart inside of me
Boom boom boom
You are the heart inside
Boom boom boom
You are the heart inside of me
buch, buch, buch
Jsi srdce uvnitř mě
Bum, bum, bum
Jsi srdce uvnitř mě
Bum, bum, bum
Jsi srdce uvnitř mě
Bum, bum, bum
Jsi srdce uvnitř mě
Staring at the stars and knowing we are not alone
You are not alone...
Zíráme na hvězdy a víme, že nejsme sami
TY nejsi sám

Text přidala CrazyDesi-re

Video přidala CrazyDesi-re

Překlad přidala CrazyDesi-re

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BOTDF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.